038 4270470     info@bbk.nl

Zorg en zegen, de Heer is nabij!

De Heer is nabij!

Rev. Jose M. Gonzalez Jr, a.k.a. Pepot werkt in een arme wijk van Manilla. Daar verdient men vooral de kost in de afvalverwerking. De coronacrisis betekent een hindernis voor fysieke kerkdiensten. Maar internet is niet zomaar voor iedereen beschikbaar, zoals elders wel in de hoofdstad van de Filippijnen. Voor onderwijs van de kinderen is dat een probleem en ook voor het zoeken van verbinding met elkaar als kerk.

Arjan Grashuis en Simon van der Lugt, deputaten BBK die de contacten met de kerken in Azië onderhouden, hoorden zijn verhalen in een online ontmoeting op donderdag 29 april 2021.

Hij vertelde dat er in de dagen ervoor de tweejaarlijkse Banyuhay werd gehouden van onze zusterkerk, de Christian Reformed Church in the Philippines. De Banyuhay (letterlijk: ‘nieuw leven’) is een leiderschapsconferentie voor predikanten, ouderlingen, diakenen en andere mannen, vrouwen en jongeren die actief zijn in de plaatselijke kerken. Het onderwerp van de conferentie was twee jaar geleden: In all of life, glorify God. Toen waren wij daar te gast. Nu was het thema I will build my Church en onderwerpen van toen werden nu verder uitgediept. Ondanks alle beperkingen blijft het doel om in 2025 honderdvijftig kerkplantingen te hebben. De teller staat nu op negenenzeventig. Gebed en toerusting stonden hoog op het programma. Ds Gonzalez zal binnenkort spreken voor een online jongerenconferentie over het thema Disconnected.

Wij vertelden over de situatie in Nederland en we deelden met elkaar onze persoonlijke omstandigheden. Zo kregen wij al diverse gebedspunten aangereikt die wij in gebed voor de troon van onze God hebben gebracht.
Voorafgaand daaraan lieten wij ons bemoedigen door het woord van de apostel aan de kerk van Filippi:

“Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.” (4,4-9)

Het was een samenbindende ervaring om tijd te nemen voor het gebed – online lukt dat (bijna) evengoed als live. We hopen binnen afzienbare tijd opnieuw pastor Gonzalez online te ontmoeten, mogelijk met enkele collega’s van de zusterkerk.

BBK – sectie 4           Arjan Grashuis en Simon van der Lugt

About the Author