038 4270470     info@bbk.nl

Weerzien in de Filipijnen

Posted On 12 mei 2015
Comment: Off

CRCP Pavia1Eind april 2015 maakten we als deputaten BBK een reis naar de Filipijnen. Het was voor het eerst sinds 15 jaar, dat ik er terugkeerde. Het was er opvallend stil. Niets van de luidruchtige uitbundigheid van destijds. Kalmte en discipline in het verkeer. Wat was er gebeurd. Was het de stilte na de tyfoon Yolanda, die juist in de Visaya’ s waar wij waren zoveel verwoesting had aangericht en slachtoffers geëist?

 Een ding is zeker, er was sinds de jaren negentig in onze kerkelijke relaties op de Filipijnen heel veel veranderd. Wat een verschil met die keren dat we op de airport van Bacolod met gevlag en gezang van de School of Jesus werden ontvangen. De feeststemming in Nederland over gereformeerde kerken op de Filipijnen enerzijds en de grote verwachtingen in de Filipijnen van de gereformeerde kerken in Nederland anderzijds waren na een paar jaar al bekoeld. Het kerkverband van de Free Reformed Church of the Philippins (FRCP) was ten onder gegaan aan onderlinge verdeeldheid. Er zijn anno 2015 nog slechts kleine groepjes in de verstrooiing van over.

Die stand van zaken dwong ons als deputaten indertijd al, ons nader te oriënteren op de kerkelijke kaart van de Filipijnen. Daarbij drong het tot ons door, dat er al voor de instituering van de FRCP gereformeerde kerken op de Filipijnen waren, namelijk de Christian Reformed Church in the Philippins (CRCP). Deze waren voortgekomen uit de zending van de Christian Reformed Church of the United States. De eerste contacten met deze kerken leverden het beeld op van trouwe kerken van Christus die de gereformeerde belijdenis onderhielden en op een eigentijdse, maar voor ons goed herkenbare, manier vorm gaven aan hun erediensten. Vanaf die tijd hebben onze kerken verkennende contacten onderhouden met de CRCP en er bij de overgebleven groepjes van de FRCP op aangedrongen, contacten met de CRCP aan te gaan.

CRCP Synod2Nadat er een tijdlang een radiostilte was geweest zijn de contacten in de loop van 2014 vernieuwd, met als gevolg dat we als deputaten een uitnodiging ontvingen van de CRCP om hun synode 2015 en de daaraan gekoppelde leidersconferentie te komen bezoeken. Het was een verademing de broeders en zusters van de CRCP in die setting te ontmoeten. De feeststemming van vroeger, die bij onze aankomst op de airport van Iloilo op het eiland Panay ontbrak, vonden we daar terug. Ook het feest van de herkenning van gereformeerde kerken in de Filippijnen. In die zin was er werkelijk sprake van een weerzien. CRCP Synod5Hoogtepunt was het moment dat de synode, op voorstel van de zogenaamde board of trustees van de CRCP, in hartelijke eenstemmigheid besloot een formele relatie met onze kerken aan te gaan.   

RevWeerzien, dat was ook wat mijn reisgenoot Arjan Grashuis heeft ervaren, toen hij vanaf het eiland Panay was overgestoken naar het eiland Negros, waar zich de meeste van de restanten van de FRCP laten vinden. Met verschillende van de broeders en zusters daar heeft hij gesprekken gevoerd en hij heeft allerlei informatie kunnen verzamelen. Het blijkt, dat de meeste van hen op eigen manier en onder eigen omstandigheden, trouw waren gebleven aan de gereformeerde belijdenis die ze aanvaard hadden. Ook bleken ze onderling nog wel contacten te onderhouden, terwijl er ook zijn, die nauw contact hebben met de CRCP kerken in hun omgeving. Een van de voorgangers van de FRCP destijds heeft nu binnen de CRCP zelfs preekbevoegdheid ontvangen.

Na dit weerzien kunnen we met dank aan de Heer van de kerk de draad weer oppakken, waar hij was blijven liggen en als gereformeerde kerken in Nederland trachten bij te dragen aan de eenheid en de bewaring van Christus’ kerk op de Filippijnen.

 Melle Oosterhuis, sectie 4 BBK