038 4270470     info@bbk.nl

Samenwerking BBK en CCS

Verdergaande samenwerking tussen leden Commissie Contact en Samenspreking (buitenland) van de NGK en de deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (GKv).

 

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november kwamen de leden van genoemde commissies bij elkaar, om samen te spreken over het vormgeven van de samenwerking in het onderhouden van de contacten met de kerken in het buitenland. Het was goed om elkaar, op verantwoorde wijze, persoonlijk te ontmoeten, zeker in deze periode van afstand houden en voornamelijk digitaal vergaderen. Hoewel er tot nu toe een groot verschil is in de werkwijze van de twee commissies en het aantal contacten dat er vanuit de beide kerken is, is er bij allen het besef hoe belangrijk het is om het wereldwijde werk van God te mogen zien, te mogen ervaren in de contacten en, waar mogelijk, dit te delen met de kerkelijke gemeenten in Nederland.

We mochten samen kijken naar de elementen in dat werk die energie geven, zoals

-de ontmoetingen

-de gesprekken die we mogen hebben

-Gods werk ontdekken

-de wederkerigheid

 

Maar we konden ook de dingen bespreken die we moeilijk vinden, zoals

-de betrokkenheid van de Nederlandse kerken

-het leven met en vanuit verschillen

-de onderlinge verwijdering

 

Dit konden we in een open sfeer met elkaar delen en hierin door elkaar bemoedigd worden.

Er is gebeden om Gods zegen voor het werk dat hierin van ons gevraagd wordt en om zelf hierin tot zegen te mogen zijn en gezegend te worden.

About the Author