038 4270470     info@bbk.nl

Een kennismaking met kerken in Albanië

Posted On 01 jun 2015
Comment: Off
Balkanreis

De zwarte dubbelkoppige adelaar in Tirana; deze adelaar staat ook op de Albanese vlag.

Van 28 april tot 9 mei 2015 hebben wij een reis door de Balkanlanden gemaakt om bestaande kerkelijke contacten te versterken en met nieuwe kerken kennis te maken. Hoogtepunt van de reis was toch wel de kennismaking met drie kerkplantingsprojecten in Tirana, de hoofdstad van Albanië. Vandaar dat we wat impressies uit Albanië willen doorgeven.

De Albanezen stammen af van de Illyriërs en destreek Illyrië komt voor in de Bijbel: in Rom. 15:19. Ook hun taal stamt af van het Illyrisch. Aanvankelijk was Albanië een christelijk land. Dat veranderde met de komst van de islam. Na de tweede wereldoorlog kwam de dictator Enver Hoxa aan de macht in Albanië. Meer dan veertig jaar heeft hij het land meedogenloos geregeerd. Het land werd officieel tot atheïstische staat uitgeroepen. Alles wat met geloof te maken had was verboden. Het woord `god’ was verboden, zelfs in vloeken. Het was zelfs uit de woordenboeken geschrapt. Wie het toch gebruikte werd naar een strafkamp gestuurd en die kampen waren net zo erg als die in Siberië. Mogelijk herinneren sommigen zich nog dat er in Albanië een atheïstisch museum was. Het land was volstrekt geïsoleerd.

Begin jaren ’90 was het gedaan met de macht van de communisten en kwam er vrijheid. Heel snel kwamen de moskeeën en de minaretten terug. Maar er kwamen ook kerken dankzij vooral Amerikaans missiewerk. Er zijn diverse kerkplantingsprojecten in met name Tirana, een miljoenenstad. Eén van die projecten hebben we leren kennen omdat het in handen is van predikanten die bewust gereformeerd willen zijn (‘five-points-Calvinists’) We hebben een aantal activiteiten meegemaakt en genoten van de verhalen.

Als voorbeeld het prachtige verhaal van een jonge zuster. Zoals alle andere christenen die we gesproken hebben was ze een bekeerde moslim. Ze trouwde met een predikant. Er werden twee kinderen geboren. Haar man overleed aan kanker, maar ondanks alle vragen die je dan kunnen aanvliegen, heeft ze niet getwijfeld aan Gods liefde en geeft zij zich vol overgave aan het werk van onze Heer in Albanië. Indrukwekkend! Wie haar verhaal en dat van anderen wil lezen kan hier kijken: http://www.illyricum.org/?page_id=55

We kwamen onder de indruk van het elan en de moed van de kerken daar. Onze broeders en zusters weten dat er in hun land een grote spirituele leegte is, vooral onder jongeren. Daarin willen ze hun volksgenoten tegemoet komen. Gemakkelijk weten ze (jonge) mensen te bereiken met het evangelie en door de honger naar wat echt verzadiging geeft is er een vruchtbare bodem voor het evangelie van Jezus Christus. De kerken groeien snel en wat geeft het een boost aan je geloof als je dat hoort en meemaakt!

Het kerkelijk leven is daar nog jong en pril. Het evangelie werd gebracht via christelijke organisaties. Maar wat prachtig om dan een voorganger te horen zeggen: “Voor de stabiliteit van het werk van Jezus Christus zijn kerken nodig; daarvoor zijn organisaties niet genoeg. Jezus heeft dat zelf gezegd en Hij is er zelf mee begonnen. Dus voor de continuering van zijn werk in Albanië, zal de traditie van de kerk begonnen en/ of voortgezet moeten worden”.

Omdat de zondag in Albanië een `gewone’ werkdag is, kan er zondagsmorgens geen dienst belegd worden. Dat gebeurt dan aan het eind van de zaterdagmiddag en aan het eind van de zondagmiddag, na het werk. Net als in de kerk van de eerste eeuwen.

Aansluitend bij het taalgebruik in de Bijbel hebben onze broeders en zusters het zogenaamd Illyricum Movement opgericht. Omdat ze de moslimwereld van binnenuit kennen, en omdat Albanië als het ware een brug is tussen Afrika/ Azië en Europa denken ze dat God misschien wel grote plannen heeft met hen. Wellicht wil Hij hen gebruiken voor zijn werk verder in Europa; want zij hebben ervaring met het overdragen van het evangelie in een samenleving die gestempeld is door zowel het atheïsme als die waarin de Islam met kracht komt opzetten. Heerlijk om mensen te ontmoeten die groot durven te denken over onze Heer!

Albert Feijen

Lucius de Graaff