038 4270470     info@bbk.nl

[:nl]Reis naar de Baltische Staten Letland en Litouwen[:]

[:nl]

Baltics reis 2016 - ontmoeting

Ontmoeting aan de BRTS

Onlangs (7 april – 11 april 2016) hebben Albert Pieter Feijen en Lucius de Graaff een bezoek gebracht aan de evangelisch-gereformeerde kerken in Letland en Litouwen. Omdat het leven van de gemeenten nauw verbonden is met het Baltic Reformed Theological Seminary (BRTS) zijn we de reis begonnen met een bezoek aan het seminarie. De leiding van het seminarie is heel blij met de docenten die vanuit Nederland naar Riga komen. Ze hebben vooral belang bij docenten die hun colleges heel praktisch weten toe te spitsen. DVN organiseert het sturen van geschikte docenten. Bovendien staat het seminarie open voor een meer intens contact met de Theologische Universiteit in Kampen.

Hoopgevende ontwikkelingen in Letland
Wie buitenlandse kerken bezoekt, weet dat de kerkgangers vaak oud zijn. Zo niet in Riga. De gemeente van ds. Ungars Gulbis bestaat grotendeels uit jonge gezinnen en telt veel kinderen. Dat is beloftevol voor de toekomst.

De gemeente van ds. Alvis Sauka, eveneens in Riga, telt veel studenten. En vanuit deze gemeente ontstaat nu een derde gemeente aan de overzijde van de Daugava. Daar ontwikkelt zich momenteel een geheel nieuwe wijk rond diverse faculteiten. Ook zijn er een paar luxe woontorens gebouwd voor welgestelde ‘urban professionals’. Martins Martinson zal de nieuwe gemeente gaan ontwikkelen samen met een team.

Litouwen
De situatie in Litouwen is geheel anders. De gereformeerde kerk daar gaat terug tot in de tijd van de Reformatie en kent ook een zekere mate van volkskerkelijkheid. Helaas gaat het kerkelijk leven sinds een aantal jaren gebukt onder de gevolgen van een scheuring. Het is onze hartelijke bede dat de Heer van de kerk vrede zal brengen binnen de kleine kudde van hen die evangelisch-gereformeerd willen zijn en blijven. Het is verblijdend dat een jonge voorganger uit Litouwen de European Conference of Reformed Churches in mei hoopt te bezoeken. Deze conferentie wordt in Nederland gehouden.[:]

About the Author