038 4270470     info@bbk.nl

Que Dieu soit loué!! (God zij geprezen!)

 

Enthousiast en vol overgave zingt ze. Niet zittend op een stoel of kerkbank, nee, juist staand zodat het hele lichaam mee kan doen. De Congolese gemeente waar ze lid van is is klein, maar levendig en ze prijzen God uitbundig. Que Dieu soit loué!

Op maandag 23 juli begon de synode van de URCC, waar Marike Blok namens BBK aanwezig is.  De officiële opening zou om 9.30 beginnen maar het loopt meteen uit omdat twee mensen naar de  commune Kapembe zijn om toestemming te vragen voor het houden van deze vergadering. Men heeft autorisatie nodig van de overheid van de wijk vanwege de politieke situatie. Deze week begint de kandidaatstelling voor de verkiezingen in december. Dit geeft veel politieke spanning en men is bang voor politieke activiteiten. De overheid stuurt een agent die tijdens de synode achterin de zaal komt zitten.

De synode verloopt rustig en ordelijk. Het vaststellen van de agenda gaat op een manier die wij niet meer kennen: elke regio noemt agendapunten die op het bord worden geschreven. De meeste dingen gaan over heel praktische dingen en noden en er is meteen discussie over wat er wel en niet op de agenda moet komen. Taak van het moderamen om er een logische agenda van te maken.

De URCC blijkt een actieve missionaire kerk. In de afgelopen drie jaar zijn er 32 kerkjes gebouwd en in het evangelisatiewerk komen er nieuwe gebieden bij. De URCC heeft veel plannen: toerusting van leden, een eigen theologische opleiding, en minder afhankelijk worden van buitenlandse hulp. De kerk heeft scholen, diaconaal werk en noodhulp; waar men kan probeert men te helpen i.s.m. Verre Naasten. In een land waar zoveel nood en onrust is mag de URCC Gods liefde en vrede uitdragen. De Here zij geprezen!

Tijdens de synodeweek  ontmoeten vrouwen elkaar en bespreken het thema ‘Jij en je familie, geschapen naar Gods beeld’

About the Author