038 4270470     info@bbk.nl

Op bezoek in de VS

De wisseling van het PCA voorzitterschap (klik op de foto voor vergroting)

Persoonlijk vond hij de verkiezing van een nieuwe voorzitter voor de General Assembly van de PCA in Atlanta het mooiste moment. Ds. Rinze IJbema was samen met ds. Kim Batteau op bezoek in de Verenigde Staten bij de Presbyterian Church of America en de Orthodox Presbyterian Church. Op de vraag waarom geeft hij aan: ‘Afgelopen jaar was de PCA voorzitter een Koreaan, die als kind naar Amerika was geëmigreerd. Hij was al het type hipster (met knotje en al) en trad af op de dag na de ontmoeting van Kim Jong Un en Donald Trump. Voor hem en voor veel Koreaanse PCA-leden was dat een emotionele dag, tussen hoop en vrees. Maar dan de nieuwe voorzitter: die is African American, en zijn unanieme verkiezing zegt veel over de koers die de PCA wil varen. Hoewel ze van huis uit vooral uit het Zuiden komen, waar de rassenongelijkheid het grootst was, willen ze vandaag voluit kerk van Christus zijn. In die kerk is geen onderscheid naar ras.’

Ds. Rinze IJbema in gesprek met medeafgevaardigden op de PCA synode

Een minder mooi moment was tijdens het bezoek aan de OPC-vergadering in Chicago. Op hetzelfde vergadercomplex vond gelijktijdig de General Assembly van de United Reformed Churches in North America plaats. Deze synode heeft besloten de zusterkerk-relatie met de GKv te beëindigen. We hebben daarover contact met hen gehad, maar het besluit is duidelijk definitief.

In beide kerken hebben Rinze en Kim overleg gehad met de mensen die bij hen verantwoordelijk zijn voor internationale contacten. In beide gevallen hebben zij gesproken over het besluit van onze synode, dat er ruimte is voor vrouwelijke ambtsdragers. Zowel de PCA als de OPC zien dat als on-Bijbels. Dat zal gevolgen hebben voor hun relatie met ons, maar hoe en wat zal in de komende jaren duidelijk worden.

De PCA is een federatie die een jaar of veertig geleden is ontstaan, toen de grote presbyteriaanse kerk hoe langer hoe vrijzinniger werd. Ze hebben ongeveer een half miljoen leden en doen heel veel aan zending en evangelisatie. Via dat werk komen we ze ook in Europa regelmatig tegen. De OPC is veel kleiner (ongeveer 30.000 leden), maar bijna net zo actief.

Dat de PCA een grote kerk is blijkt ook de grootte van de vergadering…

Een deel van de afgevaardigden bij de OPC met vooraan ds. Kim Batteau (3e van rechts)

About the Author