038 4270470     info@bbk.nl

Ook nu contacten onderhouden!

Ook voor het werk van de deputaten die de contacten met de buitenlandse kerken onderhouden, heeft de pandemie gevolgen. Reizen worden niet gemaakt en dus kunnen  Synodes niet worden bezocht, kerkdiensten niet worden bijgewoond en fysieke ontmoetingen zijn niet mogelijk.

Om tóch het contact te hebben, om elkaar te bemoedigen, te ondersteunen en van elkaar te leren, wordt, naast het gebruik van online vergaderen, ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een online boodschap op te nemen en te versturen.

Onze deputaten Arjan Grashuis en Simon van der Lugt spraken een boodschap in die getoond is tijdens de Generale Synode van de KPCK in Korea.

Deputaat Henk Venema heeft samen met Nico Zwemstra van DVN een boodschap opgenomen voor de GKT in Indonesië, om hen te feliciteren met hun lustrum.

God geeft mooie mogelijkheden om elkaar te blijven bemoedigen!