038 4270470     info@bbk.nl

Ontmoeting, bemoediging, Bijbelstudie

De Heer maakt verbinding mogelijk

Kort verslag van een BBK online meeting met Indiase broers.
Vrijdag 26 maart 2021, 16h00 NL/20h30 India

 

Als de Heer vanaf het kruis zijn moeder aan zijn geliefde leerling toevertrouwt, dan zien wij hoe Hij in het diepste lijden verbinding maakt tussen mensen. We lazen Johannes 19,25-27 tijdens een mooie online-ontmoeting van Arjan Grashuis en Simon van der Lugt met drie broers uit India: rev. Dawden Lepcha, rev. Mathusela Limboo en rev. N.D. Sherpa. Deze drie predikanten zijn allen betrokken bij de Presbyterian Free Church in Kalimpong en omgeving. Rev. N.D. Sherpa is moderator van de kerken en was voor ons een nieuw gezicht.

 

We deelden ervaringen over de pandemie en de gevolgen ervan voor het kerkelijke leven. Het lijkt erg op elkaar: ook daar in India neemt de bereidheid af om de maatregelen te handhaven. India produceert een eigen vaccin, heeft nog een lange weg te gaan en ook daar zijn mensen met sterke reserves. Online onderwijs geeft kansen maar ook nieuwe gevaren voor kinderen. Het verlangen naar een nieuw normaal is groot en het is lastig om de moed erin te houden. Arjan en Simon vertelden over de situatie in de lokale kerken van Delft en Zwolle-West en iets van de landelijke situatie in Nederland.

 

Wij namen tijd voor een korte Bijbelstudie over Johannes 19,25-27. Hoe ontroerend dat de Heer in zijn lijden toont wat erop moet en zal volgen: een geloofsgemeenschap waarin zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar samen gaan. Moeder Maria zien wij later terug in de groep van eerste christenen, kort na de Hemelvaart (Handelingen 1,14). We lezen daar dat zij zich toeleggen op gebed. Daar nemen wij ook in deze meeting tijd voor. Nadat de gebedspunten geïnventariseerd zijn dragen wij elkaar op in de zorg van onze goede God.

Opnieuw een boeiende ontmoeting waarin grenzen en taal geen belemmering zijn voor de onderlinge bemoediging!

 

We spreken af elkaar voor de zomer nog eens te spreken.

About the Author