038 4270470     info@bbk.nl

Iglesia Reformada en Venezuela (IRV)

De kerk ontstond in 1985, door interne reformatie van evangelische voorganger en leden, als gevolg van kennisname van gereformeerde literatuur. In 1988 vormden de toenmalige kerken van Barquisimeto in West Venezuela en Valencia in Oost Venezuela een nationaal kerkverband dat nu heet de Iglesia Reformada en Venezuela.

Inmiddels zijn er enkele gemeentes en enkele preekplaatsen in en rond Barquisimeto in het westen en Valencia in het oosten.

Met de IRV hebben we sinds 1993 een zusterkerkrelatie. De kerkelijke praktijk vertoont veel parallellen met het Nederlandse kerkelijk leven. Men hanteert de drie oecumenische symbolen en de drie formulieren van eenheid. De Venezolaanse kerken beschikken over vertaling van de KO van Dordt en formulieren voor doop, avondmaal, tucht, ambten en huwelijk.

De kerken onderhouden een band met de kerken van Curaçao. Een aantal keren heeft men met deze kerken een binationale classisvergadering georganiseerd. Die ontwikkeling ligt op dit moment stil.

In 1996 gingen twee opleidingen van start: een predikantenopleiding en een basisopleiding voor ambtsdragers, jeugdleiders etc. Er studeerden zes studenten aan de predikantenopleiding. Aan de basisopleiding deden circa 25 gemeenteleden mee. Aan deze basisopleiding werkten de studenten van de predikantenopleiding mee.

Docent voor de predikantenopleiding was steeds ds. W.J. Keesenberg. Hij was voor dit opleidingsproject, dat in 2009 afliep, in dienst van deputaten Zending, Hulpverlening en Training. DVN/ZHT werkte hierin nauw samen met de Drentse Zendingsdeputaten.
Vanuit deze samenwerking is ook een basisschool gestart in Valencia.