038 4270470     info@bbk.nl

Israel
Ondersteuning voor evangelieverkondiging aan het Joodse volk
Yachad (samen) is de nieuwe organisatie (ontstaan uit de samenvoeging van stichting Stevaj en de Bat Tsion commissie te Ommen) die de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van twee dingen bewust wil maken:
• Dat het Joodse volk voor God belangrijk is –en dus ook voor de kerk.
• Dat God de redding van de Joden op het oog heeft. Daarvoor wil hij ons als gelovigen gebruiken.
Website: www.yachad.nl

Op dit moment heeft de GKV van Ommen-west een kerkelijke relatie met een gemeente te Jeruzalem genaamd  Kol baMidbar en haar voorganger Rev. Tony Simon.

Diensten in st. Paul Church , 32 Shivtei Ysra’el
Bijeenkomsten op woensdag (19:30 u.) en zaterdag  (18:00 u.)
Website: www.voice-wilderness.com