038 4270470     info@bbk.nl

Evangelisk-Reformerta Kyrkan i Sverige  (ERKS),  Evangelisch Gereformeerde Kerk in Zweden)

Eind 2005 konden we melden:
‘Eerste Zweedse gereformeerde predikant bevestigd’:
Op 20 november 2005 is te Tranås, Zweden, halverwege tussen Göteborg en Stockholm, David Bergmark (*1974) bevestigd als predikant van de nieuwgevormde Evangelisch-Gereformeerde Kerk aldaar. Ds. Bergmark is op 1 november 2005 in de Verenigde Staten door de Mississippi Valley Presbytery van de Presbyterian Church in America (PCA) toegelaten tot het ambt van predikant. Ds.William Dempsey, een van de predikanten uit die presbytery, trad nu op als zijn bevestiger.

In de dienst waren enkele tientallen gemeenteleden (inclusief baby’’s) aanwezig. Daarnaast waren er belangstellenden uit Göteborg, Stockholm en Uppsala, mensen die het verlangen om te komen tot een gereformeerd kerkverband in Zweden delen. Er waren ook afgevaardigden van gereformeerde kerken uit Letland (Riga Reformed Church), de Verenigde Staten (PCA; Mission to the World) en Nederland (deputaten voor betrekkingen van buitenlandse kerken van de Gereformeerde Kerken [vrijgemaakt]), die deze nieuwe ontwikkeling in Zweden van harte ondersteunen. Ook de Free Church van Schotland heeft banden met de gemeente in Tranås.

In 2009 is deze kerk toegetreden tot het verband van onze zusterkerken in Engeland: de Evangelical Presbyterian Church in England and Wales (EPCEW), lid van de ICRC.

De evangelisch-gereformeerde kerk, de Immanuelskyrkan, in Tranås komt elke zondag om 10.00 u. samen  in de oude Methodistenkerk (Höggatan 8, 57333 Tranås), vlakbij het station.

Ze wil zich in alles richten naar Gods Woord en brengt dat tot uitdrukking door de Westminster Confessie als uitgangspunt te nemen voor de kerkelijk praktijk. De leden zijn afkomstig zijn uit de Lutherse volkskerk in Zweden, of uit evangelische- of pinkstergroeperingen. Sommigen hebben ook in Amerika gewoond, waar zij vaak via de Presbyterian Church of America in aanraking gekomen zijn met het gereformeerde geloof, en spannen zich al jaren in voor een herleving van de gereformeerde kerk in Zweden. Graag wil men in de komende jaren onder Gods zegen de gemeente in Tranås uitbouwen, en op basis van de gereformeerde belijdenis zo mogelijk ook komen tot stichting van gemeenten in andere Zweedse steden en dorpen.
Men ondersteunt een kerkplanting in Stockholm: www.reformert.se

www.erkis.se
www.ijesus.se