038 4270470     info@bbk.nl

Evangelisk-Reformerta Kyrkan i Sverige  (ERKS),  Evangelisch Gereformeerde Kerk in Zweden)

Eind 2005 konden we melden:
‘Eerste Zweedse gereformeerde predikant bevestigd’:
Op 20 november 2005 is te Tranås, Zweden, halverwege tussen Göteborg en Stockholm, David Bergmark (*1974) bevestigd als predikant van de nieuwgevormde Evangelisch-Gereformeerde Kerk aldaar. Ds. Bergmark is op 1 november 2005 in de Verenigde Staten door de Mississippi Valley Presbytery van de Presbyterian Church in America (PCA) toegelaten tot het ambt van predikant. 

In 2009 is deze kerk toegetreden tot het verband van onze zusterkerken in Engeland: de Evangelical Presbyterian Church in England and Wales (EPCEW), lid van de ICRC.

De evangelisch-gereformeerde kerk, de Immanuelskyrkan, in Tranås komt elke zondag om 10.00 u. samen  in de oude Methodistenkerk (Höggatan 8, 57333 Tranås), vlakbij het station.

Deze kerk wil zich in alles richten naar Gods Woord en brengt dat tot uitdrukking door de Westminster Confessie als uitgangspunt te nemen voor de kerkelijk praktijk. De leden zijn afkomstig zijn uit de Lutherse volkskerk in Zweden, of uit evangelische- of pinkstergroeperingen. Sommigen hebben ook in Amerika gewoond, waar zij vaak via de Presbyterian Church of America in aanraking gekomen zijn met het gereformeerde geloof, en spannen zich al jaren in voor een herleving van de gereformeerde kerk in Zweden.

www.erkis.se
www.ijesus.se

Meer info?

Wilt u graag meer weten over deze kerk? Neem dan contact op met het secretariaat van BBK, e-mail info@bbk.nl. De medewerker brengt u graag in contact met de deputaten die contacten hebben de kerk in Zweden.