038 4270470     info@bbk.nl

In Schotland hebben de Gereformeerde Kerken een zusterkerkrelatie met de FCS en de FCSc.
Als gevolg van de besluiten van GS Meppel 2017 is de relatie door de FCS opgeschort, in afwachting van de besluiten van GS Goes 2020.

Free Church of Scotland (FCS) en Free Church of Scotland-continuing (FCS-c)
In 1843 hebben kerken (ontstaan vanuit Reformatie in de 16e eeuw), die het gereformeerde karakter wilden behouden zich afgesplitst van de Church of Scotland en de Free Church of Scotland gevormd.

Deze kerk vindt men bijna in heel Schotland; daarnaaast zijn er, naast een gemeente in Londen, ook een aantal gemeenten in Noord Amerika. Door de zending zijn er zusterkerken gevormd in India, Peru en Zuid-Afrika.

Er vond een scheuring plaats in deze kerken; er is nu sprake van de Free Church of Scotland, naast de Free Church of Scotland (continuing). Met beide kerken wordt een zusterkerkrelatie onderhouden.

Als belijdenisgeschriften hebben zij de Westminster Standards.

Het Theological College van de FCS is in Edinburgh.

Gegevens FCS
Adres: The Mound North Bank Street -15
Postcode/plaats: EH1 2LS Edinburgh
Webadres: http://www.freechurch.org/

Gegevens FCS-c
Adres: Free Church Manse Portmahomack Tain
Postcode/plaats: IV20 1YL Ross-shire
Webadres: www.fccontinuing.org 

 

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de kerken in Schotland zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neemt u dan contact op met bureau BBK, e-mail: info@bbk.nl. De medewerkers helpen u graag verder!