038 4270470     info@bbk.nl

In Schotland hebben de Gereformeerde Kerken een zusterkerkrelatie met de FCS. Aan de GS van Amersfoort is voorgesteld om ook de in feite bestaande zusterkerkrelatie met de FCSc voort te zetten.

Free Church of Scotland (FCS) en Free Church of Scotland-continuing (FCS-c)
Door de reformatie van de 16e eeuw ontstaan; in 1843 hebben kerken die het gereformeerde karakter wilden behouden zich afgesplitst van de Church of Scotland en de Free Church of Scotland gevormd.

Deze kerk vindt men bijna in heel Schotland; er zijn, naast een gemeente in Londen, een aantal gemeenten in Noord Amerika. Door de zending zijn er zusterkerken gevormd in India, Peru en Zuid-Afrika.

Er vond een scheuring plaats in deze kerken; er is nu sprake van de Free Church of Scotland, naast de Free Church of Scotland (continuing). Met beide kerken wordt een zusterkerkrelatie onderhouden.

Als belijdenisgeschriften hebben zij de Westminster Standards.

Het Theological College van de FCS is in Edinburgh.

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland hebben sinds 1994 een zusterkerkrelatie met de FCS. Tevens onderhoudt de FCS contacten met de Evangelical Presbyterian Church of Ireland, de Reformed Presbyterian Church of Ireland, De Presbyterian Church of Eastern Australia, de Free Church in India, de Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika en de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
Bovendien is zij lid van de ICRC.

Gegevens FCS
Adres: The Mound North Bank Street -15
Postcode/plaats: EH1 2LS Edinburgh
Webadres: http://www.freechurch.org/

Gegevens FCS-c
Adres: Free Church Manse Portmahomack Tain
Postcode/plaats: IV20 1YL Ross-shire
Webadres: www.fccontinuing.org