038 4270470     info@bbk.nl

In Portugal hebben de Gereformeerde Kerken contact met de ICPdP.

Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal (ICPdP)
Dankzij het werk van enkele Amerikaanse zendelingen van de Presbyterian Church of America zijn via Engelse taalcursussen vier kleine kerken ontstaan in diverse wijken van Lissabon. Samen vormen ze de Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal. Bij elkaar tellen ze ongeveer 120 leden. Binnen deze kerken is één Portugese predikant werkzaam.
Deze kerkengroep heeft de Westminster Standards als confessionele basis.