038 4270470     info@bbk.nl
 
 
 
Oekraine: 

Het zendingswerk van de kerken in Gelderland en Flevoland heeft sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ondersteuning geboden aan de UERC (Ukranian Evangelical Reformed Churches). Onder Gods zegen is er daardoor een (klein) kerkverband ontstaan; de UERC kennen een goede relatie met de Evangelical Presbyterian Church of Ukraine (EPCU). Deze kerken zijn niet Hongaarstalig en bevinden zich over het gehele land verspreid. Contacten met deze kerken zijn onderdeel van bezinning. Voor meer informatie over deze kerken zie http://www.oekrainezending.nl/

 
 
West-Oekraïne, Subkarpaten
Evangéliumi Református Egyház (ERE)(= Hungarian Evangelical Reformed Church of Subcarpathia)
 
Dit is een verband van vijf kleine kerken met vijf voorgangers.
Het aantal leden is in totaal ongeveer 200.
Vanwege de synodebesluiten die genomen zijn m.b.t. de rol van M/V in de GKv, heeft de ERE besloten niet verder te gaan met het proces om te komen tot een zusterkerkrelatie. Er blijft ruimte om contact met elkaar te onderhouden.
 
Volledigheidshalve merken wij op de stichting Fundament ook in West Oekraïne actief is, maar dan binnen de KRE (de Hongaarse volkskerk),  waar de ERE zich van afgescheiden heeft.
 
 
Mocht u meer informatie willen over (één van) deze kerken, neem dan gerust contact op met het secretariaat van BBK: info@bbk.nl. Wij brengen u graag in contact met de deputaten die de contacten met deze kerken/organisaties onderhouden.