038 4270470     info@bbk.nl

In Frankrijk zijn er vanuit de Gereformeerde Kerken contacten met gemeenten en personen uit UNEPREF (voorheen: EREI). Deze zijn vooral geconcentreerd in Parijs, in Zuidwest, en in Zuidoost Frankrijk. Als deze kerken buiten bereik liggen, kan de ERF soms een goed alternatief bieden.

Union Nationale des Églises Protestantes Réformées Évangéliques de France (UNEPREF)
In 1938 kwamen viertal kerkgemeenschappen in Frankrijk tot een fusie onder de naam: Eglise Réformée de France. Omdat deze fusie betekende dat de vrijzinnigheid een grote plaats ging innemen in het nieuwe kerkverband is een kleine minderheid van de gereformeerden in Frankrijk niet meegegaan met de fusie. Zo is de Union nationale des Eglises Réformées Evangéliques Independantes de France (EREI) in 1938 ontstaan. De synode van 2009 heeft de naam gewijzigd in UNEPREF. Lokaal wordt meestal gesproken over een Eglise(Protestante) Reformée Evangelique (ERE of EPRE).

UNEPREF bestaat uit ruim 50 gemeenten. Het is een vrij los kerkverband; eens in de drie jaar wordt een synode gehouden. UNEPREF heeft gemeenten in Parijs, in Zuidwest Frankrijk (bijv. Bordeaux en Toulouse) en Zuidoost Frankrijk (bijv. Aix-en-Provence, Nîmes en Marseille).
De officiële geloofsbelijdenis van deze kerken is de Geloofsbelijdenis van La Rochelle van 1559. Deze belijdenis is nauw verwant met andere gereformeerde belijdenisgeschriften. In UNEPREF is de wil om Schriftgezag te erkennen aanwezig, maar toch heeft de generale synode de ambten opengesteld voor vrouwen.

Vanuit Nederland wordt geprobeerd het gereformeerde karakter van de kerken in Frankrijk te versterken. Dit gebeurt onder ander door het verlenen van steun aan de gereformeerde theologische faculteit, die verbonden is aan de Universiteit van Aix-en-Provence. Deze faculteit is in 1974 gesticht. Men heeft financiële en personele hulp gekregen vanuit verschillende landen, o.a. ook vanuit Amerika en Nederland. Het is een vrije faculteit, wat wil zeggen, dat zij niet uitgaat van één bepaald kerkgenootschap. Wel is zij door de UNEPREF aangewezen als de instelling waaraan haar a.s. predikanten hun opleiding dienen te ontvangen.

UNEPREF is lid van de Reformed Ecumenical Council (REC). De Christelijke Gereformeerde Kerken onderhouden sinds 1980 een beperkte correspondentie met UNEPREF. Verder zijn er contacten met de Christian Reformed Church in America. Instanties en organisaties die zich vanuit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk, de Nederlands Gereformeerde en de Christelijke Gereformeerde Kerken bezig houden met ondersteuning van de gereformeerden en het gereformeerde geloof in Frankrijk, ontmoeten elkaar jaarlijks in het zgn. Frans Beraad. De Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) onderhoudt via de Stichting Kampen Aix-en-Provence banden met de opleiding in Aix-en-Provence. De RPCI (uit Ierland) onderhoudt een zendingspost in Nantes (Frankrijk).

Gegevens UNEPREF
Adres: Rue Auguste Bosc 13
Postcode/plaats: 30900 Nîmes
Webadres: www.unepref.com
Kerkgids: www.eglises.org/types/unepref/

UNEPREF in Parijs

Église Protestante Réformée Évangélique – Chapelle de Nesle (Centrum)
Locatie: Théâtre de Nesle, 8 rue de Nesle (6ème), 75006 Paris                     Théâtre de Nesle
(M4: St Germain of St. Michel / M10: Mabillon / M4: Odéon / M7 Pont Neuf. Bus 24 / 25 / 58 / 70)
Diensten: elke zondag om 11.00 (koffie van 10.30)
Contact: Pasteur Samuel Foucachon
tel.: +33 6 41 25 12 45
http://www.chapelledenesle.fr/

Chapelle de Nesle is een Evangelisch Gereformeerd kerplantingsprojekt van de UNEPREF, en lid van Redeemer City-to-City network.

Église Protestante Réformée ÉvangéliqueMassy-Antony (voorstad van Parijs).
Locatie: 7 allée des Scandinaves, 91300 Massy Paris
(RER B: Les Baconnets)
Contact: Pasteur Philippe Girardet
tel.: +33 1 43 50 92 47
Mail: phil.girardet@hotmail.fr
Diensten: elke zondag om 10.30
Website: www.epre-massy-antony.org/

L’Eglise Protestante Evangélique de Palaiseau
Locatie: 41 avenue du 8 mai 1945 à Palaiseau, 91120 Paris
(Station RER B : “Palaiseau-Villebon” située à 7 minutes à pied)
Website:  https://www.epepalaiseau.com/

Église Protestante Évangélique ST-QUENTIN-EN-YVELINES
Locatie: Temple Protestant du Gandouget, Rue des Jonquilles, 78990 ELANCOURT
Contact: Pasteur Lionel JAUVERT ljauvert@gmail.com
tel.: +33 6 78 47 01 38
Website: http://www.epresqy.fr


Gegevens Faculté Libre de ThéologieRéformée

Adres: Avenue Jules Ferry 33
Postcode/plaats: 13100 Aix-en-Provence
Webadres: www.facultejeancalvin.fr


Gegevens RPCI Overseas Mission Nantes

Samenkomsten (10.30 u.) :
Route de Rennes 141 (noordkant van Nantes)
Postcode/plaats: 44700 Orvault

Eglise Réformée de France (ERF)
Als de kerken van UNEPREF buiten uw bereik liggen, dan is het aanbevolen om eens een kerk van de Eglise Réformée de France (ERF) te bezoeken. Protestanten leven veelal in kleine gemeenten en bezoek door medechristenen wordt zeker als bemoedigend ervaren. Zoals eerder gezegd, de ERF is een fusie van verschillende stromingen (luthers en gereformeerd, conservatief en liberaal). Voor meer gegevens over lokale kerken: http://www.eglise-reformee-fr.org/

Meer informatie?
Mocht u meer informatie willen over de kerken in Frankrijk, neemt u dan contact op met het secretariaat van BBK.