038 4270470     info@bbk.nl

Vlaanderen en Wallonië zijn voor de verspreiding van het gedachtegoed van de Reformatie heel belangrijk geweest. In de 16e eeuw stonden er overal gereformeerde kerken. De Nederlandse Geloofsbelijdenis werd in Doornik door Guido de Bray geschreven.
In Gent waren er meer dan twintig gereformeerde kerken. Het Predikherenklooster was omgedoopt tot ‘Gereformeerde Theologische Hogeschool’ (tegenwoordig ‘Het Pand’ aan de Predikherenlei). In 1584 maakten de legers van Parma een einde aan de ‘Calvinistische Republiek’ in Gent.

Gereformeerd Kerkcentrum Gent
In 1980 werd het evangelisatiewerk in Gent opgestart vanuit Axel. In de loop van de tijd groeide de gemeente. Tot op heden is het nog niet mogelijk gebleken om in Gent te komen tot het institueren van een volledig zelfstandige gemeente. Wel is in 2005 besloten dat het Gereformeerd Kerkcentrum te Gent de komende jaren meer en meer verzelfstandigd zal worden. Dit houdt in, dat zoveel mogelijk kerkelijke taken door Gent in eigen verantwoordelijkheid uitgevoerd zullen gaan worden. Wel blijft de Gereformeerde Kerk te Axel nog kerkrechtelijke eindverantwoordelijkheid houden voor bepaalde kerntaken. Zo blijven de Gentse predikanten formeel verbonden aan de kerk te Axel. Met de Christelijke Gereformeerde Kerk te Antwerpen-Deurne is er sinds september 2005 een nauwer samenwerkingsverband.

Attestaties
Attestaties van kerkleden die gaan wonen in de Belgische provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brabant en Henegouwen. Attesten voor Gent en voornoemde provincies kunnen verzonden worden naar de Gereformeerde Kerk te Axel. Bij vestiging buiten de stad Gent is vooroverleg met de Wijkraad te Gent noodzakelijk.

Attestaties van kerkleden die gaan wonen in de stad Antwerpen en het Belgische gebied ten westen van de autoweg Antwerpen-Breda kunnen verzonden worden naar de Gereformeerde Kerk te Bergen op Zoom.

Attestaties van kerkleden die gaan wonen in de Belgische provincie Antwerpen (met uitzondering van de stad Antwerpen en het gebied ten westen van de autoweg Antwerpen-Breda) kunnen verzonden worden naar de Gereformeerde Kerk te Breda.

Attestaties van kerkleden die gaan wonen in de Belgische provincie Limburg ten noorden van de lijn Haelen-Hasselt-Maaseik kunnen verzonden worden naar de Gereformeerde Kerk te Eindhoven.

Attestaties van kerkleden die gaan wonen in de Belgische provincies Luik, Namen, Luxemburg en Limburg (ten zuiden van de lijn Haelen-Hasselt-Maaseik) kunnen verzonden worden naar de Gereformeerde Kerk te Brunssum-Treebeek.

Adres: Gordunakaai 28-30
9000 Gent /Belgie
Telefoon: 00 32 9 2217735

Webadres: www.kerkaandeleie.be