038 4270470     info@bbk.nl

Christian Reformed Church in Sri Lanka (CRCSL)


De Christian Reformed Church in Sri Lanka (voorheen de Dutch Reformed Church) werd in 1642 door de Nederlandse kolonisten gesticht. Tot 1837 werd Nederlands gesproken binnen de kerk. Nadat Engeland Sri Lanka had veroverd werd de voertaal Engels. Toch bleef de kerk als Dutch Reformed Church bestaan. Vele jaren waren het echter enkel de afstammelingen van de Nederlanders die de kerk bezochten. Sinds het begin van de 20ste eeuw is deze situatie langzamerhand veranderd. De DRC werd een actieve kerk waarin mensen uit alle drie culturen (Tamil, Sinhala en Engels) samenkomen. Sinds 1981 staat deze kerk op de lijst met kerkelijke contacten.
In 2008 werd de naam gewijzigd in Christian Reformed Church Sri Lanka. Het kerkverband bestaat nu uit 6 kerken waarbij 35 gemeenten zijn aangesloten met ongeveer 3000 leden en een aantal huiskerken.
De kerkelijke relatie met de GKv is een aantal jaren heel minimaal geweest, maar is sinds november 2008 weer hersteld. De GS Ede heeft in 2014 de CRCSL als zusterkerk aanvaard. De CRCSL zijn lid van de WCRC, heeft zusterkerkrelaties met CRCN America, CRC Australia en NGKS Afrika. Kerkelijke contacten bestaan met de CGK en de PKN.

Contactadres:
Rev. Stanley Nelson, vice-president
c/o 363, Galle Road
Wellawatte, Colombo 6
Sri Lanka
email: stanley.nelson65@yahoo.co.uk
Tel. 00 94 23 60 861
Website: www.crcsl.org