038 4270470     info@bbk.nl

Myanmar

Sinds eind jaren ’90 heeft de GKv correspondentie met enkele gereformeerde en presbyteriaanse kerken. Het ontstaan en de ontwikkeling van deze kerken is van recente datum. Begin jaren ’80 in de vorige eeuw werden voorgangers, die studeerden in Korea, Amerika of India, gegrepen door de calvinistische en gereformeerde levensbeschouwing (Five Points of Calvinism). Teruggekeerd in Myanmar ontstonden o.a. de Christian Reformed Church of Myanmar en de Evangelical Presbyterian Church in Myanmar.

Door dominant leiderschap en drang naar buitenlandse sponsors scheurden veel kerken. Er is weinig onderling contact; een viertal kerken vormen samen de Reformed Churches Fellowship.

Enkele kerken hebben het verlangen om met de GKv een zusterkerkrelatie aan te gaan en lid te worden van de ICRC. Deputaten BBK besloten in februari 2005 een oriënterend bezoek te brengen aan Myanmar. Op deze reis hebben zij 22 gereformeerde en presbyteriaanse kerken leren kennen. Vrijwel allen hebben de drie formulieren van eenheid of de Westminster standards als confessionele basis (of een combinatie van beide). De Dordtse kerkorde is in veel gevallen de basis voor de kerkelijke organisatie.

Deputaten hebben deze kerken gestimuleerd samen te werken via de Reformed and Presbyterian Chuches Fellowship Myanmar. In 2008 is de Fellowship geïnstitueerd door volhardende inspanningen van Rev. Robert Luai. Helaas is de samenwerking door zijn onverwacht overlijden in oktober 2011 gestagneerd.

 

Meer info?

Wilt u graag nog meer weten over de contacten binnen Myanmar, bijvoorbeeld informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neem dan contact op met bureau BBK: info@bbk.nl. De medewerkers brengen u graag in contact met de deputaten die de contacten met Myanmar onderhouden.