038 4270470     info@bbk.nl

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben al meer dan 40 jaar contacten in Korea. Eerst alleen met de Kosin Presyterian Church of Korea (Kosin-kerken), maar sinds 2006 ook met twee andere kerkverbanden de Presbyterian Church of Korea (Hapshin) en de Independant Reformed Church in Korea.

Kosin Presbyterian Church of Korea (KPCK)

In de 19e eeuw hebben vooral Amerikaanse Presbyteriaanse zendelingen de kerk gesticht in Korea. De Kosin-kerk is na de tweede wereldoorlog ontstaan uit de grote Presbyteriaanse kerk, onder leiding van enkele predikanten, die geweigerd hebben mee te doen aan de Japanse Shinto-verering. De kerk heeft een enorme groei doorgemaakt, na intensieve gebedsbijeenkomsten. Er zijn meer dan 1500 gemeenten met in totaal 230.000 leden.

Sinds 1970 hebben de GKv een zusterkerkrelatie met de KPCK. Deze kerken hebben als belijdenis de Westminster Standards en een Presbyteriaanse KO.
De Kosin-kerken zijn lid van de ICRC en onderhouden naast de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) een zusterkerkrelatie met de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Orthodox Presbyterian Church (OPC) in de USA, de Reformed Church in Japan (RCJ), de Canadian Reformed Churches (CanRC), de Free Reformed Churches of Australia (FRCA) en de ‘Dopperkerken’ in Zuid-Afrika (GKSA) en de Reformed Presbyterian Church in Taiwan (RPCT). In veel landen zijn Koreaanse kerken gesticht. Over de hele wereld zijn bijna 500 zendelingen werkzaam. Het Korea Theological Seminary in Chon-ahn (voorheen in Pusan) verzorgt de theologische opleiding. Meer informatie is te vinden op de website van het seminary www.kts.ac.kr en op de site van de Kosin Presbyterian Church of Korea http://kosin.org/

Presbyterian Church of Korea (Hapshin)

De Hapshin hebben zich in 1979 afgesplitst uit de Hapdong-kerk omdat deze steeds vrijzinniger werd. Ook deze kerken hebben als belijdenis de Westminster Standards en de Presbyteriaanse kerkenorde. Er zijn ongeveer 700 gemeenten met 300.000 leden. Sinds 2012 voeren de Kosin-kerken gesprekken met de Hapshin-kerken om te komen tot kerkelijke eenheid. De GKv hebben sinds 2006 kerkelijke contacten met de Hapshin-kerken, al is de relatie nog niet officieel bevestigd vanuit Korea. De contacten lopen via het Hapdong Theological Seminary in Suwon. Hun website is http://www.hapdong.ac.kr

Independent Reformed Church in Korea (IRCK)

In de jaren ’60 ontstond er in de Koreaanse kerken veel verwarring over de oecumenische bewegingen in die kerken. Financiële banden met buitenlandse kerken zouden hieraan debet zijn. Omdat de ‘founding minister’, Dr. Hong Chung Kim financiële onafhankelijkheid principieel belangrijk vond, heeft hij in 1964 de IRCK gesticht. Het woord ‘Independent’ geeft dit principe weer. Er zijn drie gemeente met 470 leden en vier predikanten. Sinds 2006 heeft de GKv kerkelijke contacten met de IRCK. De CGK heeft een zusterkerkrelatie met hen. De IRCK is aangesloten bij de ICRC. Per 1 jan. 2010 is een eigen Theological Academy opgericht in Anyang (voorstad van Seoul). De IRCK heeft een eigen website www.irc.or.kr

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de kerken in Korea zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Stuurt u dan een mail naar bureau BBK: info@bbk.nl. De medewerkers brengen u graag in contact met de deputaten die de relaties met de kerken daar onderhouden.