038 4270470     info@bbk.nl

Reformed Church of Japan (RCJ)


Het evangelie kwam voor het eerst in Japan in de 16e eeuw. De zendelingen werden geconfronteerd met heftige vervolging zodat alleen kleine gemeenschappen konden overleven. Midden 19e eeuw kwamen protestantse zendingsbewegingen uit Amerika en Europa, sommige van Gereformeerde afkomst. De eerste protestantse kerk werd geïnstitueerd in 1872. De kerken groeiden langzaam, maar dit stagneerde in de eerste helft van de 20e eeuw door verdrukking van de militaire regering. Deze regering dwong de kerken tot samenwerken, zodat in 1941 de United Church of Christ in Japan werd opgericht, bestaande uit 34 verschillende denominaties. De UCCJ heeft in de 2e wereldoorlog een kwalijke rol vervuld bij de vervolging van christenen. Toen na de oorlog vrijheid van godsdienst kwam, heeft een aantal kerken zich weer afgesplitst. De meerderheid bleef echter in de UCCJ.

De Reformed Church of Japan is in 1946 geïnstitueerd. De kerk bestaat uit + 150 gemeenten met 100 predikanten, 4000 belijdende leden en evenveel doopleden. De gemeenten zijn maar klein, de grootste heeft ongeveer 210 leden, een aantal kerken in het binnenland heeft maar vijf à tien leden. De laatste jaren loopt het aantal leden terug door secularisatie. Predikanten en gemeenteleden vinden het heel bemoedigend om broeders en zusters uit buitenlandse kerken te kunnen begroeten.
De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) heeft vanaf 1981 officieel kerkelijk contact met de RCJ. Sinds 1996 bestaat een zusterkerkrelatie.
De RCJ heeft buitenlandse relaties met de NGKSA, de PCUS, de OPC, de CRCUS en de KPCK. Daarnaast zijn er fraternal relations met de CGK, de NGK en de CRCP.
De RCJ is lid van de WCRC en oriënteert zich op het lidmaatschap van de ICRC. Predikanten worden opgeleid aan het Kobe Reformed Theological Seminary.