038 4270470     info@bbk.nl

Klik op het kaartje voor een vergroting

In Nieuw Zeeland hebben de Gereformeerde Kerken een zusterkerkrelatie met de RCNZ.

Reformed Churches of New Zealand (RCNZ)

De Reformed Churches of New Zealand zijn gesticht door Nederlandse immigranten. De eerste kerk dateert uit 1953. Inmiddels zijn er 20 gemeenten. Als belijdenisgeschriften hanteren zij de Nederlandse drie formulieren van eenheid en de Westminster Confessie. De RCNZ heeft geen eigen theologische opleiding. De studenten gaan meestal naar het Theological College of the Reformed Churches of Australia in Geelong.

Nadat de RCNZ een zusterkerkrelatie aanbood aan onze kerken, heeft de Generale Synode Zuidhorn 2002 besloten om daar dankbaar op in te gaan. De RCNZ onderhoudt ook een zusterkerkrelatie met de Orthodox Presbyterian Church in Amerika, de Christian Reformed Churches of Australia, de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en de Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Er zijn contacten met de Christian Reformed Churches in Amerika, de Free Reformed Churches of Australia, de Presbyterian Church of Eastern Australia en de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. Zij zijn lid van de ICRC.

Website: www.rcnz.org.nz 

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de RCNZ zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neemt u dan contact op met bureau BBK, e-mail info@bbk.nl. De medewerkers brengen u graag in contact met de deputaten die contacten hebben met Nieuw Zeeland.