038 4270470     info@bbk.nl

[:nl]In Australië hebben de Gereformeerde Kerken een zusterkerkrelatie met de FRCA en de PCEA.

Free Reformed Churches of Australia (FRCA)
Deze kerken zijn vanaf 1951 ontstaan door immigranten uit Nederland. De kerkgemeenschap bestaat uit 11 gemeenten in West-Australië en op Tasmanië.
De belijdenisgeschriften zijn de drie Nederlandse formulieren van eenheid.
De predikanten worden opgeleid in Canada, aan het Theological College van de Canadian Reformed Churches in Hamilton.

De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben een zusterkerkrelatie met deze kerken.
Meer informatie is te vinden op hun website:  www.frca.org.au

Presbyterian Church of Eastern Australia (PCEA) 

De Presbyterian Church of Eastern Australia is in 1846 ontstaan onder Schotse en Ierse immigranten, als gevolg van een breuk in 1843 in Schotland. Zij bestaat uit 16 gemeenten, verdeeld over drie Presbyteries.
Als belijdenisgeschriften hebben zij de Westminster Standards.
De PCEA heeft geen eigen theologische opleiding. Men maakt gebruik van het Theological College in Geelong  of van het Theological College in Edinburgh (van de Free Church of Scotland).

De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben sinds 1999 een zusterkerkrelatie met de PCEA.
Meer informatie is te vinden op hun website:  www.pcea.org.au

Meer info?

Wilt u graag nog meer weten over de Australische kerken zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neem dan contact op met bureau BBK, e-mail info@bbk.nl De medewerkers brengen u graag in contact met de deputaten die Australië bezoeken.[:en]In Australië hebben de Gereformeerde Kerken een zusterkerkrelatie met de FRCA en de PCEA.

(Voor meer informatie inzake de synode 2012  van de FRCA  te Armadale zie de rubriek ‘Nieuws’ op deze site)

Free Reformed Churches of Australia (FRCA)
Deze kerken zijn vanaf 1951 ontstaan door immigranten uit Nederland. De kerkgemeenschap bestaat uit 11 gemeenten in West-Australië en op Tasmanië.
De belijdenisgeschriften zijn de drie Nederlandse formulieren van eenheid.
De predikanten worden opgeleid in Canada, aan het Theological College van de Canadian Reformed Churches in Hamilton.

De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben een zusterkerkrelatie met deze kerken.

Gegevens FRCA
Contactpersoon: mr. Wayne Pleiter
PO Box 139,  Armadale, 6992 Australia
Website:  http://frca.org.au/

Presbyterian Church of Eastern Australia (PCEA) 

De Presbyterian Church of Eastern Australia is in 1846 ontstaan onder Schotse en Ierse immigranten, als gevolg van een breuk in 1843 in Schotland. Zij bestaat uit 16 gemeenten, verdeeld over drie Presbyteries.
Als belijdenisgeschriften hebben zij de Westminster Standards.
De PCEA heeft geen eigen theologische opleiding. Men maakt gebruik van het Theological College in Geelong (van de Reformed Church of Australia) of van het Theological College in Edinburgh (van de Free Church of Scotland).

De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben sinds 1999 een zusterkerkrelatie met de PCEA.

Gegevens (PCEA)
Webadres:  www.pcea.org.au
Contactpersoon:  Rev. George Ball
Adres:  9 Craiglea Close, Taree, 2430 NSW Australia[:]