038 4270470     info@bbk.nl

Klik op het kaartje voor een vergroting

In Australië hebben de Gereformeerde Kerken contact met de FRCA en de PCEA.

Free Reformed Churches of Australia (FRCA)

Deze kerken zijn vanaf 1951 ontstaan door immigranten uit Nederland. De kerkgemeenschap bestaat uit 11 gemeenten in West-Australië en op Tasmanië. Hun belijdenisgeschriften zijn de drie Nederlandse formulieren van eenheid.
De predikanten worden opgeleid in Canada, aan het Theological College van de Canadian Reformed Churches in Hamilton.

De Gereformeerde Kerken in Nederland hadden een zusterkerkrelatie met de FRCA. In juni 2018 besloot de Synode van Bunbury om de relatie met de GKv op te heffen, als gevolg van de besluiten genomen door GS Meppel 2017.

Meer informatie is te vinden op hun website:  www.frca.org.au

Presbyterian Church of Eastern Australia (PCEA)

De Presbyterian Church of Eastern Australia is in 1846 ontstaan onder Schotse en Ierse immigranten, als gevolg van een breuk in 1843 in Schotland. Zij bestaat uit 16 gemeenten, verdeeld over drie Presbyteries. Als belijdenisgeschriften hebben zij de Westminster Standards. De PCEA heeft geen eigen theologische opleiding. Men maakt gebruik van het Theological College in Geelong  of van het Theological College in Edinburgh (van de Free Church of Scotland).

De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben sinds 1999 een zusterkerkrelatie met de PCEA. Meer informatie is te vinden op hun website:  www.pcea.org.au

Meer info?

Wilt u graag nog meer weten over de Australische kerken zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van BBK, e-mail info@bbk.nl. De medewerker brengt u graag in contact met de deputaten die Australië bezoeken.