038 4270470     info@bbk.nl

Klik op de foto voor een vergroting

In Zuid-Afrika hebben de Gereformeerde Kerken een zusterkerkrelatie met de VGKSA en met de GKSA.

Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA)

In de jaren vijftig van de vorige eeuw hebben emigranten vanuit de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken in Nederland kerken gesticht in Zuid-Afrika: de Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA). Er zijn nu in totaal zeven gemeenten, namelijk in Pretoria (twee gemeenten), Mamelodi, Johannesburg, Bethal, Springs en Kaapstad. De VGKSA hebben in totaal ruim 1300 leden. Deze kerken hebben de drie formulieren van eenheid als hun belijdenisgeschriften aanvaard. Ook de gereformeerde kerkorde functioneert, voor zover dat binnen zo’n klein kerkverband mogelijk is.

De VGKSA hebben een zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). In Zuid-Afrika zelf zijn ze – vooral plaatselijk – in gesprek met de GKSA (de zogenaamde ‘Dopperkerken’).

Voor wat betreft Mission zijn de VGKSA-kerken samenwerkingspartner van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten. Zij ondersteunen verschillende projecten in Zuid-Afrika, voor meer informatie klik hier. Meer informatie over de VGKSA zelf is te vinden op hun website: http://www.vgk.org.za/vgk/

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA)

In de 19e eeuw hebben emigranten vanuit Nederland de erfenis van de Afscheiding (1834) ook naar Zuid-Afrika overgebracht. Onder leiding van ds. Dirk Postma hebben zij in 1859 de ‘Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika’ gesticht. De GKSA staan wel bekend als de ‘Dopperkerken’.

De GKSA bestaat uit mensen van verschillende bevolkingsgroepen. In totaal zijn er ongeveer 120.000 leden, 411 gemeenten en 325 predikanten.

Deze kerken hebben een eigen theologische opleiding in Potchefstroom.

De ‘Dopperkerken’ hebben de drie formulieren van eenheid als hun belijdenis aanvaard. Ook gebruiken zij de gereformeerde kerkorde.

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland hebben de GKSA in 1981 erkend als ware kerken van de Here Christus (GS Arnhem, Acta artikel 138). Sinds 2006 is er een zusterkerkrelatie tussen beide kerken.

Meer informatie over de GKSA is te vinden op hun website: http://www.gksa.org.za/

Meer info?

Wilt u graag meer weten over de VGKSA of de GKSA zoals informatie over lokale gemeentes, zondagse erediensten of contactpersonen? Neemt u dan contact op met bureau BBK, e-mail info@bbk.nl. De medewerkers brengen u graag in contact met de deputaten die contacten hebben met Zuid Afrika.