038 4270470     info@bbk.nl

In Zuid-Afrika hebben de Gereformeerde Kerken een zusterkerkrelatie met de VGKSA en met de GKSA.

Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA)

In de jaren vijftig van de vorige eeuw hebben emigranten vanuit de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken in Nederland kerken gesticht in Zuid-Afrika: de Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA). Er zijn nu in totaal zeven gemeenten, namelijk in Pretoria (twee gemeenten), Mamelodi, Johannesburg, Bethal, Springs en Kaapstad. De VGKSA hebben in totaal ruim 1300 leden.

Deze kerken hebben de drie formulieren van eenheid als hun belijdenisgeschriften aanvaard. Ook de gereformeerde kerkorde functioneert, voor zover dat binnen zo’n klein kerkverband mogelijk is.

De VGKSA hebben een zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). In Zuid-Afrika zelf zijn ze – vooral plaatselijk – in gesprek met de GKSA (de zogenaamde ‘Dopperkerken’).

Zendingswerk wordt bedreven in Belhar (door de kerk te Kaapstad) en in Mamelodi en Soshanguve (door de kerken te Pretoria en Johannesburg, met steun van de classis Grootegast, waarvan Zuidhorn coördinerende kerk is).

Gegevens Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA):

Website: http://www.vgk.org.za/vgk/

De gegevens van de VGKSA zijn ook te vinden in het handboekje van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA)

In de 19e eeuw hebben emigranten vanuit Nederland de erfenis van de Afscheiding (1834) ook naar Zuid-Afrika overgebracht. Onder leiding van ds. Dirk Postma hebben zij in 1859 de ‘Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika’ gesticht. De GKSA staan wel bekend als de ‘Dopperkerken’.

De GKSA bestaat uit mensen van verschillende bevolkingsgroepen. In totaal zijn er ongeveer 120.000 leden, 411 gemeenten en 325 predikanten.

Deze kerken hebben een eigen theologische opleiding in Potchefstroom.

De ‘Dopperkerken’ hebben de drie formulieren van eenheid als hun belijdenis aanvaard. Ook gebruiken zij de gereformeerde kerkorde.

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland hebben de GKSA in 1981 erkend als ware kerken van de Here Christus (GS Arnhem, Acta artikel 138). Sinds 2006 is er een zusterkerkrelatie tussen beide kerken.

Gegevens Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA)

Adres: Postbus 20004
Postcode/plaats: Noordbrug 2522 Potchefstroom
Telefoon: (int) 27 18 297 3989
Land: Suid-Afrika
Fax: (int) 27 18 293 1042
Mailadres: wymiedup@gksa.co.za
Website: http://www.gksa.org.za/
Gerelateerd: Administratiewe Buro Deputate vir Ekumeniese Sake