038 4270470     info@bbk.nl

Koreaanse hartelijkheid én bezorgdheid

Met open armen werden ds Simon van der Lugt en Arjan Grashuis in Korea door de kerken daar ontvangen. Van 16 tot en met 24 september waren zij te gast bij drie verschillende kerkverbanden. De Koreaanse kerken hebben een waarderende betrokkenheid met de GKv. De GKv was jarenlang min of meer hun voorbeeld. Maar de recente synodebesluiten hebben een behoorlijke shock veroorzaakt en roepen veel vragen op. 

Is de context bepalend geworden voor de kerken in Nederland? Een prangende vraag die vanuit diverse hoeken wordt gesteld. Maar in een hele open en hartelijke sfeer. Arjan en Simon geven aan: “Het gesprek voerden wij met een open Bijbel en hartelijke betrokkenheid. Het was nergens bijterig of moeilijk, maar het was oprecht en zeer betrokken. Wij konden nadere uitleg geven over het voortgaande proces in Nederland en de bezwaren die er leven in de kerken in Nederland. We hebben voorbede voor elkaar gedaan en daarin voelden we veel verbinding.

Er is veel gemeenschappelijk belang. Zo is er een discussie onder christenen gaande over de plannen van de regering om ook in Korea het homohuwelijk mogelijk te maken. Maar de manier van omgaan ermee verschilt wezenlijk. In Nederland worden openheid en discussie gewaardeerd. In Korea kun je wel anders of kritisch denken, maar de onderlinge harmonie en het respect voor gezagsposities zijn hoge waarden. En die leggen een rem op openheid.

Vergelijkbare thema’s die binnen de GKv spelen, gaan vroeg of laat ook spelen in de Koreaanse kerken. Met één van de drie kerkverbanden (de Kosin Presbyterian Church) heeft de GKv zelfs al bijna 50 jaar (vanaf 1970) een zusterkerkrelatie. Wat zou het goed zijn als ondanks de verschillen de contacten tussen de Koreaanse kerken en de GKv worden voortgezet om de hartelijke oprechte bezorgdheid te blijven ervaren vanuit Korea!

About the Author