038 4270470     info@bbk.nl

[:nl]‘If ants unite, they can transport an elephant'[:]

[:nl] 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dr. Moussa Bongoyok

Begin augustus kwam een aantal Afrikaanse  lidkerken van de ICRC bij elkaar in Oeganda om te praten over ‘Effective approaches to sharing the gospels with muslims.’ Hoewel eeuwen lang christenen en moslims vreedzaam naast elkaar hebben geleefd in grote delen van Afrika is dat de laatste tientallen jaren veranderd. De radicale islam krijgt meer invloed en dat levert spanning op.

Dat betekent een enorme uitdaging voor kerken en christenen in Afrika. Maar is de kerk daar wel op voorbereid?

Dr. Moussa Bongoyok (FUID/IUDI Cameroen) hield over dit onderwerp een  zeer inspirerend èn appellerend verhaal: “Christian Faith and Radical Islam in Africa”.

Hij roept de kerken op om klaar te zijn voor de ontmoeting en confrontatie met de uitbreidende islam. Dat geldt in het bijzonder voor het Afrikaanse continent dat heel snel verandert.  Dat vraagt om verandering en bezinning op de manier van kerk zijn en de plaats van christenen in de maatschappij. Want ‘als het ritme van de drum verandert, dan verandert de dans”.

ICRC Africa

De 30 aanwezige kerkleiders waren onder de indruk van het verhaal, het opende de ogen voor de noodzaak om serieus met dit onderwerp aan de slag te gaan. Een aanwezige ex- imam benadrukte dat het beste antwoord op de islam liefde is.

Moussa Bongoyok roept dan ook op om bruggen te bouwen en geen muren. Wat nodig is, is gebed, onderzoek, opleiding, actie, samenwerking en bescheidenheid (bereidheid Christus te volgen). In het Engels Prayer, Research, Education, Action, Collaboration and Humility (of te wel PREACH). Het is duidelijk dat kerken daarvoor ook elkaar nodig hebben. Want “If ants unite, they can transport an elephant”.[:]

About the Author