038 4270470     info@bbk.nl

Kort nadat onze synode besluiten had genomen vorig jaar, kwam de Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken (ICRC) bijeen in Canada. De conferentie besloot om de GKv als lid van de ICRC te schorsen en de GKv op te roepen leer en praktijk te veranderen. Als grond werd aangevoerd, dat onze kerken door vrouwen toe te laten tot de ambten in de leer en in de praktijk niet meer in overeenstemming zijn met de grondslag van de ICRC.

Het besluit werd genomen met 25 stemmen voor, 4 tegen, 2 onthoudingen.

Het zijn onze kerken die destijds het initiatief namen om de ICRC op te richten. Nu heeft de overgrote meerderheid (86%) van die kerken uit zorg over de ontwikkelingen in de GKv dit besluit genomen. Het is een ware aardverschuiving op de kerkelijke kaart.