038 4270470     info@bbk.nl

Half juni 2017 nam de vrijgemaakt-gereformeerde synode het ‘historische besluit’ vrouwen toe te laten in de kerkelijke ambten van dominee, ouderling en diaken.
In juli 2017 heeft daarom de International Conference of Reformed Churches besloten de GKv als lid te schorsen. Mocht blijken dat het standpunt van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) niet worden gewijzigd, dan wordt de schorsing in 2021 definitief omgezet in een beëindiging van het lidmaatschap.

ICRC leden schudden de GKv afgevaardigden de hand na het besluit van de schorsing – beeld RD

Deze schorsing is genomen omdat het synodebesluit strijdig is met de constitutie van de ICRC. Hoewel de GKv afgevaardigden bij de vergadering hebben aangedrongen op een inhoudelijke discussie van het GKv standpunt ten aanzien van ‘man-vrouw en ambt’, is dit helaas niet gebeurd. De GKv is op puur formele gronden als lid geschorst.

In de praktijk betekent de schorsing dat de GKv geen stemrecht meer heeft op een ICRC vergadering, maar nog wel deze vergaderingen mag bezoeken. Het contact in de wandelgangen blijft dan nog wel. Bovendien mogen GKv leden wel actief zijn in commissies van de ICRC. Zo zijn elk van de vier GKv afgevaardigden benoemd in ICRC commissies, waardoor de GKv tenminste nog tot 2021 actief in de ICRC participeert.

Uit de rapportage van de verschillende door de vorige ICRC conferentie benoemde commissies blijkt dat duidelijke stappen zijn gezet op weg naar meer onderlinge afstemming en betrokkenheid als het gaat om zendingswerk, diaconale hulpverlening, theologische opleiding en onderlinge communicatie. Ook is het blad Lux Mundi, dat voorheen werd uitgegeven door de GKv, overgenomen door de ICRC.

De GKv hebben de afgelopen jaren de koers zelf internationaal al meer verlegd naar het opereren binnen netwerken: niet de zusterkerkrelatie is daarin het uitgangspunt, maar de gereformeerde overtuiging en de concrete vraag wat kerken voor elkaar kunnen betekenen.

Het zijn onze kerken die destijds het initiatief namen om de ICRC op te richten. Nu heeft de overgrote meerderheid (86%) van die kerken uit zorg over de ontwikkelingen in de GKv dit besluit genomen. Het is een ware aardverschuiving op de kerkelijke kaart.