038 4270470     info@bbk.nl

De Gereformeerde en Presbyteriaans Kerken hebben ook contact met elkaar via de International Conference of Reformed Churches (ICRC)

Doel van deze conferenties:

  1. de eenheid in geloof in Christus laten zien en bevorderen;
  2. de volledige kerkelijke gemeenschap onder de lidkerken stimuleren;
  3. samenwerking bevorderen tussen de lidkerken bij de uitvoering van de missionaire opdracht en andere taken;
  4. gemeenschappelijke problemen en onderwerpen bestuderen waarmee de lidkerken geconfronteerd worden en te komen tot aanbevelingen in deze zaken;
  5. een Gereformeerd getuigenis in de wereld laten horen.

 

Contactadres:

Corresponding Secretary of the International Conference of Reformed Churches (ICRC)
c/o Rev. Dr. James Visscher
e-mail: visscher.james5@gmail.com
Zie ook de ICRC website: http://www.icrconline.com/