038 4270470     info@bbk.nl

Hulp aan vluchtelingen in Europa

hulpverlening vluchtelingen Kroatië 1Christenen in Europa trekken zich het lot aan van de mensen die op drift zijn geraakt door het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten.  Op diverse plaatsen en bij grensovergangen delen zij water en eten uit. Het valt voor deze broeders en zusters niet mee om het geld voor dit barmhartigheidswerk zelf bij elkaar te brengen.

Vandaar dat verschillende zendingsorganisaties in Nederland, onder welke DVN en GZB, budget beschikbaar hebben gesteld voor Europese zusterkerken of contactkerken die hulp verlenen aan de vluchtelingen.

Binnen het netwerk van BBK is het met name de Reformed Episcopal Church in Croatia die van dit aanbod gebruik maakt. Op de foto’s is te zien hoe leden van de kerk in Osijek onder leiding van de voorganger Jasmin Milic voedsel en water uitdelen aan de vluchtelingen.Hulpverlening vluchtelingen Kroatië 2

Hulpverlening vluchtelingen Kroatië 3

About the Author