038 4270470     info@bbk.nl

Herkenning en verschil

Videogesprek met de broers van de Kosin Presbyterian Church in Korea (KPCK)

 

Toen we aan ds Heashin Yoo voorstelden om een online-meeting te hebben over het wel en wee in de kerken daar en hier, dachten we aan klein gesprek met een of twee personen vanuit Korea. Het duurde even voor er reactie kwam en toen bleek dat wij gingen deelnemen aan een meeting van de fraternal committee van de KPCK. We kregen een lijst met 9 namen van deelnemers! (uiteindelijk met 3 absenten) Enigszins aarzelend stapten we erin en na afloop bleek onze aarzeling volstrekt ten onrechte. We hadden een mooi gesprek en we konden voorbede doen voor elkaar. Zo zie je maar weer: ga niet zomaar af op eerste gevoelens, zeker niet in internationale kerkelijke relaties.

 

We vertelden over de gevolgen van de pandemie op het kerkelijk leven. We konden positieve punten noemen, denk aan het ontwikkelen van online diensten. Of aan het maken van online toerusting, die ook later nog benut kan worden. Tegelijk hebben we minder overzicht van de betrokkenheid van leden. We horen van leden die diensten van andere kerken bekijken en we zien dat onbekenden onze diensten wel zijn gaan volgen. Het bleek een herkenbaar beeld. Ook in Zuid-Korea komt dat voor.

 

De KPCK broers wilden ook graag weten hoe de situatie nu is rond de ‘vrouw in het ambt’ en er werd nadrukkelijk geïnformeerd naar de positie van de Theologische Universiteit in Kampen. (Het bericht over een eventuele verhuizing naar Utrecht had hen ook in Korea bereikt).

Wij vertelden over de besluiten van de laatste synode en de praktijk in de kerken: groeiende diversiteit en een voortgaand gesprek. De docenten in Kampen zijn zo divers als de kerken zelf.

De vraag hoe het gesprek over homoseksualiteit gaande is in de samenleving en de kerken speelt ook in Korea, zo bleek ons en ook dit maakte dat het gesprek door ons allen als actueel en relevant gezien werd.

 

De naderende eenheid met de Nederlands Gereformeerde Kerken was ook onderdeel van ons verhaal. We merkten dat onze Koreaanse broers gemakkelijk grijpen naar termen als ‘conservatief’ tegenover ‘liberaal’, in de beoordeling van de kerken. Dat is weinig vruchtbaar want het gaat voorbij aan het feit dat elke kerkelijke gemeenschap de vraag moet beantwoorden hoe je de Bijbel leest en toepast in onze tijd en omgeving.

 

We hopen op tijd voor inhoudelijke bespreking als we elkaar weer lijfelijk gaan ontmoeten. Gezamenlijke onderwerpen en herkenning genoeg!

About the Author