038 4270470     info@bbk.nl

Gereformeerde kerken uit Europa bijeen op EuCRC 2018 – lidmaatschap GKv onder druk

Een dominee uit Turkije heeft zijn ingepakte koffer thuis voor het grijpen staan, omdat hij bang is elk moment opgepakt te worden door de Turkse politie. Hij deelt zijn zorgen vrijmoedig met de 50 aanwezigen op de Europese conferentie van Gereformeerde kerken (EuCRC) die onlangs in Engeland plaatsvond. Namens onze kerken was een aantal deputaten van Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) aanwezig. Maar de aanwezigheid is niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Als gevolg van de recente synodebesluiten, staat het lidmaatschap van de GKv van deze Europese Conferentie onder druk.

Onder druk
Als lid van de European Conference of Reformed Churches (EuCRC) speelde BBK altijd een aanzienlijke rol in de organisatie van deze conferentie. Maar onder andere als gevolg van het synodebesluit de ambten in de GKv open te stellen voor vrouwen, is vorig jaar de GKv geschorst als lid van de ICRC; het internationale orgaan. Hierdoor komt het GKv lidmaatschap van de Europese EuCRC onder druk te staan. Dit heeft als gevolg dat momenteel wordt onderzocht of de organisatie van de conferentie kan worden overgedragen aan een andere lidkerk.

Caring for the church of God
Ondanks deze ontwikkelingen, mag BBK terugkijken op een bijzondere conferentie. Naast de lezingen en besprekingen rondom het thema ‘Caring for the church of God’ is er ook ruimte in het programma voor ontmoeting. Dominee Stefan Daniel uit Roemenië legt uit dat dit voor hem heel belangrijk is: ‘Thuis in Roemenië voel ik me als predikant soms behoorlijk eenzaam. De kerk is maar klein en heeft niet veel predikanten. Het is heel fijn om hier samen met anderen over je zorgen te kunnen praten en elkaar te helpen.’

BBK deputaat ds. Roland Schipper (2e van links) in gesprek tijdens één van de vele ontmoetingen

 

Samen luisteren naar één van de lezingen

About the Author