038 4270470     info@bbk.nl

Een gereformeerde kerk in Turkije

Nee, tegen Erdohan

Op woensdag 22 maart kondigde president Erdogan aan dat het zou kunnen gebeuren dat er geen Europeaan meer veilig zou zijn op de straten. De dag daarop vertrokken Albert Feijen en Lucius de Graaff namens BBK naar Istanbul. Dat gaf wel wat extra spanning. Hoe zouden de Turken op hun aanwezigheid reageren?  Dat viel reuze mee. De eerste taxichauffeur brak het ijs al en heette hen van harte welkom. En zo bleef het gaan. Wel laat de ontbijt tv nog steeds de beelden uit Rotterdam zien. En ook komen Rutte en Merkel voortdurend voorbij. Er lopen campagneteams door de straten. Het ene team is voor Erdogan en het andere is tegen zijn voorstellen. Van spanning is niks te merken ook wanneer de teams elkaar tegenkomen.

Fam. Böcek

In Izmir (het oude Smyrna) hebben Albert en Lucius kennis gemaakt met de gemeente van ds. Fikret Böcek. Hij was vorig jaar voor het eerst present op de Europese Conferentie van Gereformeerde Kerken.  De gemeente van ds. Böcek onderhoudt de drie formulieren van eenheid  en de Westminster Confessie.  Heel bijzonder om in Turkije kinderen catechismusvragen en antwoorden te horen opzeggen. Kom daar in Nederland eens om!

De gemeente in Smyrna

Er zijn een vijftal gemeenten in Turkije die bewust de gereformeerde koers willen volgen. Ze hebben contact met elkaar. Wellicht kunnen deze gemeenten een keer in een conferentie bij elkaar worden gebracht. Stel je voor: de Gereformeerde Kerken in Turkije. Moge de Heer deze dappere gelovigen bewaren voor een voortgaande islamisering van Turkije. Juist met het oog op deze ontwikkeling is het belangrijk dat zij een plaats hebben in het Europese netwerk zodat wij elkaar kunnen bijstaan als gereformeerde kerken in een functionerend kerkverband.

About the Author