038 4270470     info@bbk.nl

[:nl]De kerk van broeder Maasaki Suzuki[:]

[:nl]DSC_0500Een kerkdienst in de zusterkerk in Japan is een typisch gereformeerde dienst, ingetogen, met Woord en gebed centraal en zonder toeters en bellen. Zoals wij die gewend waren, schrijven Arjan Grashuis en Johan Plug in hun rapport van hun bezoek in oktober 2016. De gemeente is naar Nederlandse begrippen klein, met een opkomst van zo’n 45 kerkgangers, inclusief zo’n 10 kinderen. Toch heeft zo’n gemeente een eigen predikant: wat wij in Nederland grote offervaardigheid zouden noemen, vindt men hier normaal.

Er is een kindermoment in de dienst, gevolgd door een apart programma voor de kinderen. DSC_0490Na de dienst is er een lunch met gemeenteleden. Hier vindt een levendige uitwisseling plaats tussen Japanners en Nederlanders, waar sterke belangstelling en betrokkenheid uit blijkt. ’s Middags is er een kleine gebedsbijeenkomst.

Er wordt veel aandacht besteed aan kerklied en kerkmuziek. Er is behoefte aan een nieuwe bundel psalmen en gezangen; het werk daaraan vordert langzaam. De opleiding en begeleiding van kerkorganisten wordt serieus aangepakt. In beide ontwikkelingen speelt Maasaki Suzuki, dirigent en organist van wereldklasse en ook in Nederland vooral als Bachvertolker bekend, een belangrijke rol.

De kerk is een heel kleine minderheid en vooral voor vrouwen is het moeilijk een geschikte huwelijkspartner te vinden. Dit leidt tot gemengde huwelijken. Ook als de aanstaande man wel belangstelling heeft voor het christelijk geloof is er voor bekering een extra grote drempel. Een centraal element in de Japanse traditie is namelijk ‘wa’, wat ‘harmonie’ betekent. Het houdt in dat er in de familiegroep vrede en eendracht heerst en dat het individu z’n eigen belangen en verlangens daaraan ondergeschikt maakt; zo nodig wordt hij of zij met krachtige sociale druk in het gareel gedwongen. Mee met het oog daarop is er veel steun voor landelijke en regionale ontmoetingen van de kerkjeugd.

Verder ervaart de Japanse kerk een toenemende druk vanuit politiek en samenleving. Er heerst een nationalistisch gedachtengoed. Onder het mom van het bevorderen van rust en nationale eenheid ervaart men steeds meer druk om mee te doen in Shintoïstische praktijken. Men is bang dat de positie van christenen steeds benauwder zal worden. Daarnaast is er de sterke maatschappelijke druk om te presteren, carrière te maken, geld te verdienen, waaronder het gezinsleven lijdt. De kerk beseft het bezwaar daarvan, maar ook hier beperkt ‘wa’ de mogelijkheid om andere keuzes te maken.

De kerken zijn al vele jaren actief betrokken in het radiowerk van de CRCNA (bekend van het ‘Back to God Hour’) voor Japan en gaan daar vanaf nu meer zelfstandig mee verder.

DSC_0515Als afgevaardigden op de 71ste General Assembly van de RCJ (Reformed Church in Japan) hadden de Nederlandse bezoekers opdracht om speciaal aandacht te besteden aan het thema vrouw en ambt. Doordat twee derde van het ledenbestand vrouw is, hadden vrouwen al lang een actieve functie in de kerk. DSC_0498Na een lang proces van bijbelstudie en bezinning zijn de ambten opengesteld voor vrouwen. De openheid hiervoor in de kerk is gegroeid, maar er blijven bezwaren en het gesprek gaat voort. (Deze gegevens uit Japan zijn inmiddels verwerkt in het Nederlandse rapport ‘Samen dienen’ van deputaten m/v en ambt.)

De verbondenheid met de Japanse zusterkerk is kostbaar. De mogelijkheden tot contactoefening zijn beperkt, maar we kunnen voor ze bidden en dat is belangrijk.[:]

About the Author