038 4270470     info@bbk.nl

Contact in corona-tijd

Nu we niet kunnen reizen zoeken we online contact met onze internationale vrienden. Ds Dawden Lepcha is in Kalimpong en wij (Simon van der Lugt en Arjan Grashuis) spreken hem op vrijdagochtend 8 januari 2021. Wij hebben net het ontbijt gehad, maar voor Dawden is het al begin van de middag. Hij keerde in augustus 2020 terug naar India na een jaar lang studie in Kampen. Hij dient de kerken van de Presbyterian Free Church Council of Kalimpong (PFCCK) in West-Bengalen, Sikkim, Nepal en Bhutan.

Dawden vertelt dat de Covid-19 pandemie India ook zwaar treft. Net als hier moet veel online gebeuren. In het onderwijs is dat niet gemakkelijk. Zijn vrouw Sophia werkt als onderwijzeres en geeft veel schoolwerk door via de audio van Whatsapp. In de plattelandsgebieden van India zijn de internet voorzieningen niet altijd optimaal. De armen hebben niet de mogelijkheden die wij als vanzelfsprekend aannemen. “Soms verkopen de mensen een koe of een geit om een mobiele telefoon te kopen voor het onderwijs van hun kinderen,” vertelt hij. Dat is nog eens offeren voor de toekomstkansen van je kind.

Ook in de kerken in India klinken er van allerlei stemmen om de pandemie te duiden. De kerken, die ds Lepcha ondersteunt, geeft hij het dringende advies om te blijven bij het gezonde Bijbelse onderwijs. We leren hoe nodig we de HERE hebben en dat we ten allen tijde klaar moeten zijn om Hem te ontmoeten. Wij vertelden iets over de Nederlandse situatie, in de samenleving en de kerken. We vroegen hem groeten over te brengen aan de kerken daar en in gebed te blijven voor het geestelijke leven van de kerken in Nederland. Hij vroeg voorbede voor de kerken en een noodlijdende school in Buthan. We deelden persoonlijke voorbedepunten en waren online dichtbij elkaar en dichtbij de HERE. Wonderful time of fellowship, dank zij de Heer!

 

About the Author