038 4270470     info@bbk.nl

Bidden voor Nigeria

Nigeria 347 (2) 

Onlangs laaide in Nigeria het geweld tussen de islamitische Fulani stam en de christelijke Tiv stam weer op met verschrikkelijke gevolgen: aanvallen op kerken, tientallen christenen vermoord en in de afgelopen maanden zijn meer dan 200.000 christenen op de vlucht geslagen. Bij een bezoek aan onze Nigeriaanse zusterkerk, de NKST, door BBK deputaat Marike Blok, bleek dat het geweld ook onze zusterkerk in Nigeria treft. Zeker 35 predikanten van het kerkverband zijn gevlucht. De NKST vraagt ons dringend te bidden voor deze crisis: “Bij God gebeurt niets bij toeval maar alles heeft een doel. We moeten deze beproeving gebruiken om ons geloof in God te versterken. Laten we onze ogen op Jezus Christus gericht houden.” Bidt u mee?

Voor meer informatie over de NKST klik hier.