038 4270470     info@bbk.nl

Bezoek OPC

OPC Reisimpressie bezoek OPC in Iowa (USA)

De Orthodox Presbyterian Church (OPC), een contactkerk van de GKv, is een heel actief kerkverband met 273 plaatselijke gemeenten en 534 (!) predikanten. In totaal hebben zij ongeveer 31.000 leden (incl. kinderen) verspreid over de Verenigde Staten. Elk jaar houdt de OPC een zogenaamde ‘General Assembly’ (GA), zeg maar een Algemene Vergadering. Afgelopen juni hebben Kim Batteau en Peter Bakker namens de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt deze GA bezocht.

Wat opvalt tijdens het bezoek aan de OPC is dat zij een klein kerkverband zijn maar met een duidelijke overtuiging en veel geestelijke energie. Zij hebben zorgen over de koers van ons kerkverband en stemmen in met de kritiek van bijvoorbeeld de Canadese zusterkerken. Wat is het dan goed om elkaar persoonlijk te ontmoeten zodat vragen verhelderd kunnen worden en synodebesluiten van onze laatste Generale Synode in Ede uitgelegd kunnen worden. Zo was er een goed gesprek met het Committee on Ecumenicity and Interchurch Relations (CEIR) in een positieve sfeer. De OPC bidden ons als GKv kracht en bemoediging toe en dat wij als kerken trouw blijven aan Gods Woord.

About the Author