038 4270470     info@bbk.nl

De Generale Synode van Goes heeft 12 deputaten benoemd. De werkzaamheden zijn onderverdeeld over vier secties, waar deze deputaten deel van uitmaken. Daarnaast is er een samenwerking met de 4 leden van de Commissie Contact en Samenspreking, vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ook zij zijn opgenomen in deze secties.

Sectie 1

Deze sectie wordt gevormd door het dagelijks bestuur en behartigt de beleidszaken en de contacten met de ICRC.

Leden van deze sectie:
Ds. H. Venema, voorzitter
Ds. J. Plug, algemeen secretaris
Ir. A.J. Grashuis, penningmeester
Ds. R. IJbema, lid
Ds. M. Rietkerk (CCS), lid

De secties 2, 3 en 4 zijn de landensecties, dat wil zeggen dat zij ieder een aantal landen onder zich hebben waarmee zij de kerkelijke contacten onderhouden.

Sectie 2:
onderhoudt de contacten met Afrika en Spaans/Portugeessprekende landen: Spanje, Portugal en Zuid Amerika

Leden van deze sectie:
Ds. P. Boonstra
Ds. Th.J. Havinga
Ds. J.J.F. Krüger (CCS)
Dhr. A. Pedro
Ds. J. Plug

Sectie 3:
onderhoudt de contacten met Europa en Noord-Amerika en Australië en Nieuw Zeeland

Leden van deze sectie:
Ds. D.S. Dreschler, voorzitter
Ds. L.W. de Graaff, secretaris
Ds. A.P. Feijen
Ds. R. IJbema
Dhr. M. Obbink (CCS)
Ds. M. Rietkerk (CCS)
Drs. H. van de Streek (CCS)

Sectie 4:
onderhoudt de contacten met Azië,

Leden van deze sectie:
Ds. H. Venema, secretaris
Ir. A.J. Grashuis
Ds. A.S. van der Lugt
Dhr. Joh. Veldhuizen

Voor ons werk wereldwijd worden, in een normale situatie, regelmatig vliegreizen gemaakt. We proberen daarin verantwoorde keuzes te maken. Bovendien willen we als deputaatschap de CO2-uitstoot die daarmee gemoeid is graag compenseren. Per vliegreis wordt € 25 gedoneerd aan een door Verre Naasten gekozen project.