038 4270470     info@bbk.nl
De Generale Synode heeft 18 deputaten benoemd, die werken in vijf secties:
 
Sectie 1
Deze sectie wordt gevormd door het dagelijks bestuur en behartigt de beleidszaken en de contacten met de ICRC. De sectie bestaat uit:
 
prof. dr. ing. P.G. Bakker, voorzitter
ds. J.J. Schreuder, algemeen secretaris
ir. A.J. Grashuis, penningmeester
ds. R. IJbema, lid
 
Sectie 2
Sectie 2 heeft als taken de communicatie en het PR werk van BBK. In deze sectie zit dhr. J.H. de Jong die dit werk doet in samenwerking met het bureau.

 

De secties 3, 4 en 5 zijn de landensecties, dat wil zeggen dat zij ieder een aantal landen onder zich hebben waar zij de kerkelijke contacten onderhouden.

Sectie 3:

onderhoudt de contacten met Europa en Noord-Amerika.

ds. R.A. Schipper, voorzitter
ds. L.W. de Graaff, secretaris
prof. dr. ir. P.G. Bakker
ds. R. IJbema
J.H. Knol, MSc
ds. D.S. Dreschler

Sectie 4

onderhoudt de contacten met Azië, Australië en Nieuw Zeeland

ds. J. Plug, voorzitter
ds. H. Venema, secretaris
ir. A.J. Grashuis
J.H. de Jong
ds. A.S. van der Lugt
Joh. Veldhuizen

Sectie 5

onderhoudt de contacten met Afrika en Spaans/Portugeessprekende landen: Spanje, Portugal en Zuid Amerika

ds. J.J. Schreuder, voorzitter
drs. A.J. Balk, secretaris
T. den Broeder-van Leeuwen
Ds. Th.J. Havinga
A. Pedro

Voor ons werk wereldwijd worden nogal wat vliegreizen gemaakt. We proberen daarin verantwoorde keuzes te maken. Bovendien willen we als deputaatschap de CO2-uitstoot die daarmee gemoeid is graag compenseren. Per vliegreis wordt € 25 gedoneerd aan het boomplantproject van Yakkersum (partner van Verre Naasten) op Soemba.