038 4270470     info@bbk.nl

Besluit 4: opnieuw deputaten betrekkingen buitenlandse kerken te benoemen met de volgende instructie:

  1. deputaten brengen de kerken en kerkleden in Nederland op de hoogte van Christus’ kerkvergaderend
    werk in het buitenland en roepen hen op (ook in concrete situaties) tot gebed en dankzegging;
  2. ze laten buitenlandse kerken en kerkleden meeleven met de Gereformeerde Kerken in Nederland;
  3. ze doen hun werk met gebruikmaking van het BBK-bureau en de faciliteiten van “Verre Naasten”;
  4. ze voeren overleg met en werken samen met de deputaten Buitenlandse Kerken van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de CCS Buitenland van de Nederlands Gereformeerde Kerken;
  5. ze onderhouden contacten met de Gereformeerde Hogeschool “Viaa” te Zwolle en de Theologische Universiteit in Kampen;
  6. ze formuleren nadere voorstellen over participatie in kerkelijke netwerken, in relatie tot het onderhouden van contacten en relaties met afzonderlijke kerken;
  7. ze houden zich aan de generale regeling voor het aangaan en onderhouden van relaties met kerken in het buitenland.

 

Besluit 5:
deputaten betrekkingen buitenlandse kerken op te dragen, in overleg met deputaten van zusterkerken,
zich te beijveren voor de organisatie van conferenties over gewichtige thema’s en onderwerpen, die ons
als kerken aangaan.