038 4270470     info@bbk.nl

Wederkerigheid in gebed en bemoediging!

Het deputaatschap BBK verstuurt ieder jaar een zgn. Spring Letter naar de relaties en contacten in het buitenland. Zo willen we hen op de hoogte houden van de ontwikkelingen die er spelen binnen de GKv en willen we hen bemoedigen om vol te houden in hun eigen situatie. Vanuit de...

Herkenning en verschil

Videogesprek met de broers van de Kosin Presbyterian Church in Korea (KPCK)   Toen we aan ds Heashin Yoo voorstelden om een online-meeting te hebben over het wel en wee in de kerken daar en hier, dachten we aan klein gesprek met een of twee personen vanuit Korea. Het duurde...

Goed nieuws uit Wit Rusland

Naast alle negatieve berichtgeving die er momenteel is over de situatie in Wit Rusland, willen we graag laten weten dat er ook mooie, gezegende ontwikkelingen zijn over een (her)nieuw(d) contac t met een kerk in Wit Rusland. Hun predikant schrijft het volgende: De Evangelical...

Zorg en zegen, de Heer is nabij!

De Heer is nabij! Rev. Jose M. Gonzalez Jr, a.k.a. Pepot werkt in een arme wijk van Manilla. Daar verdient men vooral de kost in de afvalverwerking. De coronacrisis betekent een hindernis voor fysieke kerkdiensten. Maar internet is niet zomaar voor iedereen beschikbaar, zoals...

Ontmoeting, bemoediging, Bijbelstudie

De Heer maakt verbinding mogelijk Kort verslag van een BBK online meeting met Indiase broers. Vrijdag 26 maart 2021, 16h00 NL/20h30 India   Als de Heer vanaf het kruis zijn moeder aan zijn geliefde leerling toevertrouwt, dan zien wij hoe Hij in het diepste lijden verbinding...

Voorbede voor Myanmar

Voorbede gevraagd voor onze broers en zussen in Myanmar. Als Deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) van de GKV, Commissie Contact en Samenspreking  – buitenland (CCS) van de NGK en Verre Naasten, willen we u vragen om te bidden voor het land en de bevolking van...

Contact in corona-tijd

Nu we niet kunnen reizen zoeken we online contact met onze internationale vrienden. Ds Dawden Lepcha is in Kalimpong en wij (Simon van der Lugt en Arjan Grashuis) spreken hem op vrijdagochtend 8 januari 2021. Wij hebben net het ontbijt gehad, maar voor Dawden is het al begin van...

Hulpverlening in Kroatië

Hulpverlening vanuit de Protestants Gereformeerde Kerk in Kroatië   Op 29 en 30 december 2020 werd Kroatië opgeschrikt door een aantal aardbevingen, die, naast een aantal dodelijke slachtoffers, veel materiële schade hebben aangericht. De leden van de Protestant Reformed...

Samenwerking BBK en CCS

Verdergaande samenwerking tussen leden Commissie Contact en Samenspreking (buitenland) van de NGK en de deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (GKv).   Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november kwamen de leden van genoemde commissies bij elkaar, om samen te spreken over het...

Een droom voor Korea!

“Hoe de kerk in Zuid-Korea stopte met groeien,” was de kop van een artikel in het Reformatorisch Dagblad in november 2019. Dat is een verrassend bericht. Jarenlang hoorden wij het tegenovergestelde: juist in het Verre Oosten groeit de kerk. In Japan is weliswaar het aantal...
12