038 4270470     info@bbk.nl

Gereformeerde kerken uit Europa bijeen op EuCRC 2018 – lidmaatschap GKv onder druk

Een dominee uit Turkije heeft zijn ingepakte koffer thuis voor het grijpen staan, omdat hij bang is elk moment opgepakt te worden door de Turkse politie. Hij deelt zijn zorgen vrijmoedig met de 50 aanwezigen op de Europese conferentie van Gereformeerde kerken (EuCRC) die onlangs...

EuCRC 2018 in Engeland

[:nl]Vanuit heel Europa, van Rusland tot Spanje en van Zweden tot Turkije, komen vertegenwoordigers van gereformeerde kerken volgende week naar Engeland om daar de 7e European Conference of Reformed Churches (EuCRC) bij te wonen. Sommigen van hen staan als predikant/missionaris...

Bezoek aan de GKSA, de Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika

Begin januari 2018 hebben ds. Jan-Matthijs van Leeuwen en ds. Joop Schreuder een bezoek gebracht aan de synode van de Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika (GKSA). Een week lang hebben ze mogen genieten van de gastvrijheid van de kerk die ons had uitgenodigd. Het was mooi om te...

Bezoek aan Zuid Afrika

  Kerkdienst in Soshanguve Namens onze kerken bezochten Alexandre Pedro en (ds.) Joop Schreuder de synode van ‘Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika’ van 7-11 augustus. Roepende kerk was de gemeente te Soshanguve, waar voorafgaand aan de synode een ‘Prayer Service’...

Oosterhuis pleit op Nieuw-Zeelandse synode voor behoud zusterkerkrelatie GKv

  Ds. Melle Oosterhuis deed vorige week een dringend beroep op de synode van de Reformed Churches of New Zealand (RCNZ) om de zusterkerkrelatie met de GKv te behouden. De relatie tussen de twee zusterkerken kwam onder druk te staan als gevolg van het synodebesluit de ambten...

Aanvallen op de kerk in Noord-Oost Nigeria

Global Christian News rapporteert dat de kerken in Noord-Oost Nigeria nog nooit zo veel te lijden hebben gehad van terroristische aanvallen door Bhoko Haram. Duizenden christenen zijn vermoord en honderdduizenden hebben hun huizen en bedrijven verloren en zi...

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn geschorst als lid van de International Conference of Reformed Churches (ICRC).

Half juni 2017 nam de vrijgemaakt-gereformeerde synode het ‘historische besluit’ vrouwen toe te laten in de kerkelijke ambten van dominee, ouderling en diaken. Eind juli heeft daarom de International Conference of Reformed Churches besloten de GKv als lid te schorsen. Mocht de...

Gebed voor Nigeria

Meer dan 70 gemeentes van onze zusterkerk de NKST in Nigeria zijn de afgelopen jaren aangevallen door gewelddadige Fulani herdsmen (een militant deel van een herdersstam). Hierbij zijn veel gemeenteleden omgekomen en kerkgebouwen vernield. Precieze aantallen zijn er niet en...

[:nl]Rupsenplaag in Oeganda[:]

[:nl] Een invasie van ‘Army worms’ rupsen dreigt de (mais)oogst te verwoesten in zeker 20 Afrikaanse landen waaronder Oeganda. Een regelrechte ramp, want hierdoor vrezen miljoenen mensen in Afrika een hongersnood. Deze zogeheten legerwormen zijn een soort rupsen die...

[:nl]Een gereformeerde kerk in Turkije[:]

[:nl] Op woensdag 22 maart kondigde president Erdogan aan dat het zou kunnen gebeuren dat er geen Europeaan meer veilig zou zijn op de straten. De dag daarop vertrokken Albert Feijen en Lucius de Graaff namens BBK naar Istanbul. Dat gaf wel wat extra spanning. Hoe zouden de...