038 4270470     info@bbk.nl

Australië verbreekt zusterkerkrelatie GKv

De gereformeerde kerken in Australië verbreken de zusterkerkrelatie met de GKv. Dit werd gisteren met algemene stemmen besloten op hun landelijke vergadering in Bunbury. De Free Reformed Churches of Australia (FRCA) kwamen tot dit besluit op basis van alle bezwaren die door de synodes van de FRCA in de afgelopen jaren tegen onze kerken zijn geuit. Als rode draad daarin wordt expliciet gewezen op de bezwaren tegen de, in hun ogen, in de GKv ontwikkelde nieuwe hermeneutiek, die het meest duidelijk herkenbaar is in het besluit met betrekking tot vrouwen in het ambt.

Ds. Melle Oosterhuis spreekt de Australische synode in Bunbury toe.

Oud-synodevoorzitter ds. Melle Oosterhuis was aanwezig op de vergadering en hield een dringend pleidooi voor het behoud van de relatie:  “Daarom doen wij uit de grond van ons hart een laatste appel op uw vergadering om uw oordeel over onze kerken te herzien en daarom terug te komen op het besluit van de synode van Baldivis en de zusterkerkrelatie die wij zo lange jaren met uw kerken hebben mogen onderhouden, om Christus’ wil niet te verbreken en de opschorting daarvan op te heffen,” sprak Oosterhuis de vergadering toe. Hij benadrukte dat wij als kerken niets liever willen dan samen met de Australische kerken “schouder aan schouder te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd.”

Ondanks deze oproep van Oosterhuis, besloot de synode toch de zusterkerkrelatie met de GKv te verbreken. “Mijn verhaal, dat bedoeld was om daar iets tegenin te brengen, heeft blijkbaar niks uitgehaald. Daarvoor is de beeldvorming van onze kerken als vrijzinnige kerken al te ver door gegaan,” zegt Oosterhuis.

Er is nog veel onduidelijk over of, en zo ja hoe, de kerken in de toekomst met elkaar verder gaan. Dat is in handen van een commissie die de synode daarover zal adviseren.

Lees hier de toespraak van ds. Melle Oosterhuis en de toespraak van ds. Johan Plug, die als deputaat Betrekkingen Buitenlandse Kerken aanwezig was.

About the Author