038 4270470     info@bbk.nl

[:nl]Nieuwe dochter SERK Hannover[:]

[:nl]

Hannover kerkenraad

Kerkenraad van Hannover

Op zaterdag 4 februari  heeft de Selbständige Evangelisch-Reformierte Kirche Heidelberg een ‘dochter’ in Hannover gekregen.

Onder brede belangstelling vanuit binnen–en buitenland is de SERK Hannover geïnstitueerd. Samen met twee ouderlingen zal dr. Victor E. d’Assonville de gemeente als predikant leiden.

Hannover 4

Lucius de Graaff spreekt namens BBK de gemeente toe

 

 

Ds. Sebastian Heck van de SERK Heidelberg ging voor in de eredienst en preekte over 2 Korintiërs 13, 4 – 11. Zijn thema luidde: “ Die Kirche Jesu Christi – In Schwachheit stark “.

Na de dienst werd de instituering gevierd met toespraken en cadeaus. Zo ontving de gemeente het avondmaalstel van de opgeheven CGK te Vlissingen samen met een katheder. Lucius de Graaff heeft de gemeente namens BBK Gods zegen toegewenst.[:]

About the Author