038 4270470     info@bbk.nl

Wederkerigheid in gebed en bemoediging!

Het deputaatschap BBK verstuurt ieder jaar een zgn. Spring Letter naar de relaties en contacten in het buitenland. Zo willen we hen op de hoogte houden van de ontwikkelingen die er spelen binnen de GKv en willen we hen bemoedigen om vol te houden in hun eigen situatie. Vanuit de...