038 4270470     info@bbk.nl

Reflecties op een BBK-reis naar Zuid-Korea

“Zo blijven dan exegese, hermeneutiek en vroomheid. De meeste van deze is de vroomheid.” Door Simon van der Lugt Met Bijbelteksten en hermeneutiek gaan we elkaar niet vinden. Het gaat om vroomheid zoals we die kennen uit de traditie en de wereldwijde kerkgemeenschap. Woorden van...