038 4270470     info@bbk.nl

Internationale conferentie hermeneutiek?

De besluiten van onze Generale Synode toelichten in het buitenland. Dat is één van onze taken als deputaten voor de betrekkingen met buitenlandse kerken. Maar ook om aan onze eigen kerkgemeenschap door te geven welke zorgen buitenlandse kerken hebben over de manier waarop in de...

Buitenlandse relaties van de GKv na de M/V besluiten

Nadat onze buitenlandse zusterkerken en contactkerken over de besluiten van de Generale Synode Meppel waren geïnformeerd, is er door veel kerkverbanden in het buitenland gereageerd. Kerken gebruiken verschillende formuleringen, maar in grote meerderheid waarschuwen ze de GKv dat...