038 4270470     info@bbk.nl

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn geschorst als lid van de International Conference of Reformed Churches (ICRC).

Half juni 2017 nam de vrijgemaakt-gereformeerde synode het ‘historische besluit’ vrouwen toe te laten in de kerkelijke ambten van dominee, ouderling en diaken. Eind juli heeft daarom de International Conference of Reformed Churches besloten de GKv als lid te schorsen. Mocht de...