038 4270470     info@bbk.nl

Bidden voor Nigeria

  Onlangs laaide in Nigeria het geweld tussen de islamitische Fulani stam en de christelijke Tiv stam weer op met verschrikkelijke gevolgen: aanvallen op kerken, tientallen christenen vermoord en in de afgelopen maanden zijn meer dan 200.000 christenen op de vlucht geslagen. Bij...