038 4270470     info@bbk.nl

 

Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) zorgen voor de contacten met kerken wereldwijd waarmee de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) een relatie hebben als zusterkerk of als kerkelijk contact. Vanaf 2021 is er een nauwe samenwerking met de leden van de Commissie Contact en Samenwerking (CCS) vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk.
Zusterkerkrelaties zijn in het verleden ontstaan door emigratie van kerkleden en door zending vanuit de GKv. Ook zijn kerken erkend als zusterkerk die vanuit hetzelfde geloof leven en de Gereformeerde of Presbyteriaanse belijdenissen aanvaard hebben. Daarnaast zijn kerkelijke contacten gelegd met bijbelgetrouwe kerken die ‘op onze weg kwamen’ en met organisaties die vanuit zusterkerken zijn opgezet.

Op deze kaart zijn de landen aangegeven waarmee vanuit BBK een relatie wordt onderhouden en/of waarover informatie te vinden is op onze site. Mist u informatie over een land, neem dan gerust contact op met ons secretariaat: info@bbk.nl.