038 4270470     bbk@gbouw.nl

Christian Reformed Church in Sri Lanka (CRCSL)
De Christian Reformed Church in Sri Lanka (voorheen de Dutch Reformed Church) werd in 1642 door de Nederlandse kolonisten gesticht. Tot 1837 werd Nederlands gesproken binnen de kerk. Nadat Engeland Sri Lanka had veroverd werd de voertaal Engels. Toch bleef de kerk als Dutch Reformed Church bestaan. Vele jaren waren het echter enkel de afstammelingen van de Nederlanders die de kerk bezochten. Sinds het begin van de 20ste eeuw is deze situatie langzamerhand veranderd. De DRC werd een actieve kerk waarin mensen uit alle drie culturen (Tamil, Sinhala en Engels) samenkomen. Sinds 1981 staat deze kerk op de lijst met kerkelijke contacten.
In 2008 werd de naam gewijzigd in Christian Reformed Church Sri Lanka. Het kerkverband bestaat nu uit 6 kerken waarbij 35 gemeenten zijn aangesloten met ongeveer 3000 leden en een aantal huiskerken.
De kerkelijke relatie met de GKv is een aantal jaren heel minimaal geweest, maar is sinds november 2008 weer hersteld nadat Rev. Roshan Mendis contact heeft gezocht met BBK en een bezoek van deputaten BBK aan Sri Lanka.
De CRCSL zijn lid van de WCRC, heeft zusterkerkrelaties met CRCNAmerica, CRCAustralia en NGKSAfrika. Kerkelijke contacten bestaan met de CGK en de PKN.

Contactadres:
Rev. Charles Jansz, President
c/o 363, Galle Road
Colombo 6
Sri Lanka
email: presidentcrcsl@gmail.com
Tel. 00 94 58 58 61

Lanka Reformed Church (LRC), Sri Lanka
De LRC is in 1996 ontstaan door een afscheiding van de CRC (toen nog DRC) olv. Prabhath de Silva. Aan deze kerkengroep is materiële en personele hulp gegeven bij de opbouw van het kerkelijk leven, omdat het hun hartelijke intentie was om gereformeerde kerken in Sri Lanka te zijn. Door interne problemen is de situatie sterk veranderd. Er is maar één gemeente overgebleven (in Moratuwa) en er functioneren geen ouderlingen meer. Deze situatie is zorgelijk.
GS Zuidhorn heeft Deputaten opgedragen: ‘In positief kritische zin de correspondentie voort te zetten om de broederschap te helpen bij de ontwikkeling van een gereformeerd kerkelijk leven en alert te blijven op mogelijkheden om kerkelijke eenheid op Sri Lanka te bevorderen en te voorkomen dat onze steun aan de LRC onnodige beschadiging van de naam van de DRC inhoudt’.
Bij een bezoek aan Sri Lanka in 2009 werd toenadering gemeld met de CRCSL, maar dit stagneert door allerlei punten van kritiek van de kant van de LRC. Omdat geen opening van zaken wordt gegeven over de financiën wil de CRCSL niet de verantwoordelijkheid van de John Knox school overnemen, wat toenadering in de weg staat.
De LRC heeft kerkelijke contacten met de Presbyterian Church of Eastern Australia.

Contactpersoon van de LRC:
Mr. Prabhath de Silva
[mailto: johnknoxischool@yahoo.com ]