038 4270470     info@bbk.nl

In Nieuw Zeeland hebben de Gereformeerde Kerken een zusterkerkrelatie met de RCNZ.

Reformed Churches of New Zealand (RCNZ)
De Reformed Churches of New Zealand zijn gesticht door Nederlandse immigranten. De eerste kerk dateert uit 1953. Inmiddels zijn er 20 gemeenten. Als belijdenisgeschriften hanteren zij de Nederlandse drie formulieren van eenheid en de Westminster Confessie. De RCNZ heeft geen eigen theologische opleiding. De studenten gaan meestal naar het Theological College of the Reformed Churches of Australia in Geelong.

Nadat de RCNZ een zusterkerkrelatie aanbood aan onze kerken, heeft de Generale Synode Zuidhorn 2002 besloten om daar dankbaar op in te gaan. De RCNZ onderhoudt ook een zusterkerkrelatie met de Orthodox Presbyterian Church in Amerika, de Christian Reformed Churches of Australia, de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en de Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Er zijn contacten met de Christian Reformed Churches in Amerika, de Free Reformed Churches of Australia, de Presbyterian Church of Eastern Australia en de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. Zij zijn lid van de ICRC.

Gegevens RCNZ
Webadres: rcnz.org.nz 
Mailadres: stated-clerk@reformed-churches.org.nz
Contactpersoon: Rev. Pieter van der Wel, stated clerk
Adres:  P.O. Box 15-129,  Hamilton,  New Zealand
Website:  http://www.rcnz.org.nz/